nieuws

25 okt 2000, 00:12

Smink: ‘Nieuwe Noordwand moet Grote Markt Europese allure teruggeven’

De plannen voor de Nieuwe Noordzijde moeten de Grote Markt weer Europese allure geven. Vroeger was de Grote Markt één van de mooiste pleinen van noord-west Europa, en met de ingreep aan de Noordwand kan die situatie terugkeren. Dat wethouder W. Smink (PvdA) van ruimtelijke ordening, vandaag in een exclusief interview met de Groninger Internet Courant. De GIC vroeg d qwethouder oner meer te reageren op een enquete in de Gezinsbode en op kritiek van het Comité Geen Gat in de Grote Markt.Volgens de wethouder kunnen die plannen om de oude kwaliteit te herstellen niet uitgevoerd worden zonder ook een parkeergarage aan te leggen. Het interview werd met hulp van email afgenomen

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vraag 1. Wat vindt U van het verloop van de discussie rond de Nieuwe Noordzijde tot nu toe? De Groningse student Alexander Brand is met een eigen website gekomen omdat hij vindt dat allde tegenstanders veel meer aan het woord lijken te komen. Deelt U die mening? Zo ja, hoe komt dat?.
Antwoord wethouder Smink: Nadat het college de plannen had gepresenteerd was het woord eerst aan de gemeenteraad. Die heeft in ruime meerderheid er mee ingestemd. Daarna lag de bal op het speelveld van de tegenstanders die de nodige publiciteit hebben gekregen rond hun handtekeningenaktie voor het referendum. We gaan nu het volgende stadium in, waarin duidelijk is dat het referendum er zal komen. Een initiatief als dat van Alexander Brand past daar heel goed bij. Ook andere voorstanders, zoals politieke partijen en verschillende belangenorganisaties kunnen nu iets van zich laten horen. Inmiddels blijkt dat nog steeds veel mensen niet voldoende afweten van het plan. Dus zal ook het college opnieuw aan de slag moeten met neutrale informatieverschaffing. Daar wordt aan gewerkt.
Vraag 2: Uit een enquete in de Gezinsbode blijkt of lijkt het dat er bij inwoners van Groningen weerstand is tegen de plannen. Niet alleen inhoudelijk maar ook omdat men vreest de komende jaren 'in de rotzooi' te komen te zitten. Heeft de gemeente daar straks een weerwoord op, want de angst voor 'rotzooi' is een tegenargument van geheel andere orde dan bezwaren tegen een parkeergarage?
Antwoord: De enquete van de Gezinsbode geeft alleen een beeld van wat er onder een aantal huidige bezoekers van de Grote Markt leeft. Diegenen die er nu minder komen zijn ondervertegenwoordigd. Veel mensen blijken zich zorgen te maken over de Martini. Voor het college staat vast dat het project wordt stopgezet wanneer de Kerk of de Toren bedreigd wordt. Uit het onderzoek wat tot nog toe hierover gehouden is, blijkt dat het project haalbaar is, mits de nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Bouwwerkzaamheden geven overlast. Door een goede fasering van de werkzaamheden zullen we die overlast beheersbaar kunnen houden. We hebben het hier wel over het centrum van Groningen. Dat moet er perfect uit zien. Enige overlast is voor dat doel aanvaardbaar.
Vraag 3. Waarom is het zo stil rond de Nieuwe Noordzijde vanaf de kant van de wethouders en de fracties van de politieke partijen? Heeft dat iets met het referendum te maken of heeft dat een andere oorzaak?
Antwoord: Zie vraag 1.
Vraag 4. Wat zijn voor U de drie belangrijkste argumenten voor de bouw van een parkeergarage onder de Grote Markt? Heeft U argumenten gehoord van het Comité Geen Gat in de Grote Markt die U (even) hebben doen twijfelen?
Antwoord: De drie belangrijkste argumenten voor het plan zijn: 1. Het gaat bij de Noordzijde om nieuwe gevels, om betere winkel- en woonruimte en om een perfecte inrichting van het openbaar gebied. Daarvoor zijn forse investeringen nodig. Wanneer de gemeente die niet wenst te betalen, zal er een reden moeten zijn voor de eigenaren om dat te doen. De parkeergarage geeft hen perspectief op een betere exploitatie en daarmee een motief om het geld te investeren. 2. De nieuwe parkeergarage maakt het mogelijk de bestaande garage achter de Oostwand van de markt te vervangen. Wie daar wel eens rond gekeken heeft zal zich de waarde daarvan realiseren. Door daarnaast ook elders parkeerruimte op te heffen, neemt door het plan de parkeerruimte in de binnenstad niet toe. 3. Het plan behelst dus een herschikking van parkeerruimte: van bovengronds naar ondergronds. Deze herschikking zal voor het Noord-Oostelijk deel van de binnenstad een belangrijke impuls betekenen. Dat is van belang omdat de concurrentie de komende jaren sterker zal worden. Nu is het allemaal al niet fraai daar aan de Noordkant. Dat wordt er niet beter op als er geen nieuwe perspectieven worden geboden. Ooit was de Grote Markt een van de mooiste pleinen van Noord-West-Europa. Het plan NIeuwe Noordzijde geeft de kans veel van de oorspronkelijke aantrekkingskracht voor een breed publiek weer terug te winnen.
Vraag 5. Volgens tegenstanders van de parkeergarage zullen de ondernemers ook heus wel flink in de Nieuwe Noordzijde investeren, mocht de parkeergarage worden afgewezen. Met andere woorden: de garage is niet essentieel voor de ontwikkeling van de Nieuwe Noordzijde. Wat vindt U van dat argument?
Antwoord: Zonder parkeergarage is het uitgesloten meer te doen dan alleen interne verbouwingen. Dan krijg je dus niet dat mooie nieuwe plein bij de Rode-Weeshuisstraat. Dan blijven die lelijke achterkanten bestaan. Dan blijft het versleten beeld van de Noordzijde in stand en missen we weer voor vele jaren kansen om fouten uit het verleden te herstellen. Met het Waagstraat-project hebben we aangetoond dat het kan.
Vraag 6: Wilt U de volgende zin afnaken: ''Vernieuwing van de Noordzijde is noodzakelijk omdat..........
antwoord: omdat we nu de kans hebben de Grote Markt weer zijn oorspronkelijke kwaliteit te geven.