nieuws

13 mrt 2002, 00:12

Sluiting Groningse braille-studio levert forse daling aanbod brailleboeken

De sluiting van de Groningse Braillestudio zal tot gevolg hebben dat het landelijke aanbod van brailleboeken enorm daalt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Studio Groningen, onderdeel van de Nederlandse Luister- en Braille Bibliotheek, sluit per uiterlijk 1 juli 2002. Medewerkers van de studio hebben via het intranet (interne netwerk) moeten vernemen dat per 13 februari de sluitingsdatum van de studio op uiterlijk 1 juli al bekend was. Tevens vernemen zij via bevestigingen van opgezegde contracten, zoals KPN Telecom, dat de studio kennelijk gesloten wordt.
De NLBB heeft bij het ministerie van OC&W aangedrongen haar standpunt inzake de (mislukte) overdracht te heroverwegen; het ministerie zal dat deze week nog doen. De NLBB hoopt alsnog de facilitaire taken over te kunnen dragen aan de FNB (Federatie Nederlandse Blindenbibliotheken). Op deze wijze zal de sanering onder de verantwoordelijkheid van de FNB komen.
De NLBB geeft toe dat de inkrimping tot gevolg heeft dat het aanbod van brailleboeken en audiobanden veel minder zal worden. Verwacht wordt dat er 33 procent minder gemaakt zal worden. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten van de FNB, die stelde dat de gebruikers geen hinder zullen ondervinden van de sanering. Ook is het budget voor de service consumentenwerk met 2/3 ingekrompen, met alle gevolgen voor deze service van dien. De service leesexpresse, een dienstverlening die individuele opdrachten (gebruiksaanwijzingen, beleidsplannen, vergaderstukken, lokale nieuwsgaring) op zeer korte termijn inleest, verdwijnt volledig.
Gronings gesproken lectuur zal met Studio Groningen van het toneel verdwijnen.