nieuws

06 mrt 2003, 00:12

Slochteren wil heel graag M van McDonald’s

De gemeente Slochteren wil zo graag een McDonald’s binnen de gemeentegrenzen dat ze actief bij de provincie aanklopt om dit voor elkaar te krijgen. Hindernis is de weigering van de provincie Groningen een reclameplaal met de bekende M te laten verrijzen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’De gemeente heeft geen enkel begrip voor de houding van Gedeputeerde Staten wat betreft de verwijzingsmast’’, stelt Slochteren. Het ligt ook aan de principes van de hamburgerbakker zelf: die wil per se een grote gele M langs de autoweg, een verwijsmast in vaktermen. Anders komt ze niet. ‘’Een McDrive en een verwijsmast zijn voor ons onlosmakelijk verbonden’’, aldus woordvoerder Marnix Simonis van McDonald’s Nederland. ‘’De zichtbaarheid van het restaurant is van groot belang. Veel mensen gaan in een impuls naar het restaurant. Het is dus van wezenlijk belang dat de M te zien is. Het is fijn dat we steun hebben voor ons standpunt’’.
Maar de provincie is huiverig over zulke uitbundige reclameuitingen, die het karakteristieke landschap zouden aantasten. Mooi landschap of niet, Slochteren kampt met een hoge jeugdwerkloosheid en ziet schaarse kansen aan de horizon. Er komen elke maand vele werklozen onder de 23 jaar oud bij in het land en traditioneel wordt het Noorden in jaren van crisis zwaarder getroffen, constateert ze. Juist deze leeftijdscategorie staat klaar om Big Macs klaar te maken. ‘’Slochteren is van mening dat volstrekt voorbij wordt gegaan aan het grote belang van deze vestiging voor de versterking van de arbeidsmarkt in de regio’’, stelt de gemeente in een officieel statement over de hamburgerkwestie.