nieuws

05 mrt 2003, 00:12

Slochteren vraagt Provincie Groningen toch toestemming voor mast McDonalds

Voor de gevolgen van het niet vestigen van een McDonald's filiaal in Kolham vraagt de gemeente Slochteren nogmaals aandacht in een brief aan het college van Gedeputeerde Staten van Groningen. De gemeente vraagt om een heroverweging van het besluit om geen mast toe te staan bij de nieuw te vestigen McDonalds.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente maakt zich zorgen over het stijgend aantal werkloze werkzoekenden in onze regio. Landelijk zijn er in januari 5000 werklozen bijgekomen in de categorie 23-. Dat is net zoveel als in heel 2002. In Slochteren heeft in janurai in SlochterenbJuist in deze categorie zorgt McDonalds voor arbeidsplaatsen. Het aantal inwoners dat een beroep doet op een uitkering is momenteel aan het stijgen. Uit het verleden toont de trend aan dat de effecten van een teruglopende arbeidsmarkt op de langere termijn voor de noordelijke regio langer nawerkt dan in de rest van het land.
Het uiteindelijke doel van het Slochter beleid op het gebied van werk en inkomen is dat de inwoners werk verkiezen boven het verstrekken van een inkomensvervangende uitkering. Dus zoveel mogelijk investeren in mensen om hen toe te leiden naar (regulier) werk. De gemeente heeft geen enkel begrip voor de houding van Gedeputeerde Staten wat betreft de verwijzingsmast bij de McDonalds-vestiging. De mast is een absolute voorwaarde voor de vestiging van het restaurant, zoals het concern al meerdere keren heeft aangegeven.
Slochteren is van mening dat volstrekt voorbij wordt gegaan aan het grote belang van deze vestiging voor de versterking van de arbeidsmarkt in de regio. Met name voor de categorie 23-; waar McDonalds arbeidsplaatsen creƫert. Het restaurant biedt werk aan 60 tot 70 parttimers, een behoorlijk aantal voor de gemeente Slochteren in combinatie met de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Slochteren doet een dringend verzoek om het principe-standpunt ten aanzien van de verwijsmast in heroverweging te nemen.