nieuws

30 nov 2012, 10:10

Bodem in oost-Groningen weer vruchtbaar dankzij ‘steenmeel’

Er is een nieuwe veelbelovende manier bedacht om de schrale grond in oost-Groningen vruchtbaarder te maken. De Groninger gedeputeerde Wiebe van der Ploeg maakt er maandag officieel een begin mee. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 'steenmeel'.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Steenmeel in de Veenkoloniën

De huidige bemesting zorgt ervoor dat de bodem verzuurt. Bemesting met 'steenmeel' is een serieus antwoord op de afnemende vruchtbaarheid van de bodem. Deze natuurlijke vorm van bodemverbetering wordt al eeuwenlang op kleine schaal toegepast.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deze oude techniek uitstekende kansen biedt om de vitaliteit van de bodem op een hoger plan te brengen. De bodem in de Veenkoloniën kampt met een laag organisch stofgehalte en is gevoelig voor droogte en stuiven.

Met steenmeel worden de voedingsstoffen in de bodem beter verbonden, neemt de uit- en afspoeling af en zal op termijn de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater verbeteren. De productie van steenmeel is bovendien energievriendelijker dan bij de gangbare landbouwzouten het geval is. Het project in Musselkanaal moet de positieve effecten die wetenschappers verwachten voor bodem en gewassen aantonen en praktijkervaring opleveren.
 

Maandag 3 december aanstaande gaat om 16.00 uur het project Steenmeel als duurzame bodemverbeteraar in de Veenkoloniën van start op de boerderij van de familie Schrör in Musselkanaal. Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg van de provincie Groningen zal daarbij de starthandeling verrichten. Met deze drie jaar durende proef willen de provincies Groningen en Drenthe een stap voorwaarts zetten in de verduurzaming van de landbouw in de Veenkoloniën.