nieuws

03 apr 2002, 00:12

Slib in Stadskanaal ernstig vervuild met barium

Het slib in een sloot langs de Cereskade in Stadskanaal is ernstig vervuild met barium. De vervuiling is zo ernstig dat het slib tijdens het schonen niet op de kant gelegd mag worden om te worden verwerkt. Dat is gebleken uit het onderzoek naar de vervuiling van het slib in Stadskanaal dat woensdagmorgen door de gemeente Stadskanaal bekend is gemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat er sprake was van vervuiling van de sloot,. Mogelijk door Philips, kwam eind maart al naar buiten door publicaties in de pers. Op dat moment was er op verzoek van het waterschap Hunze en Aa’s al een waterbodemonderzoek gestart naar de vervuiling aan de Cereskade. Dat onderzoek was toen al nagenoeg afgerond. De resultaten er van worden woensdagavond gepresenteerd aan buurtbewoners. Dat gebeurt tijdens een informatieavond in hotel Platen, Kruisweg 31A te Musselkanaal. Hierbij zijn aanwezig de gemeente Stadskanaal, de provincie Groningen, de GGD, onderzoeksbureau Haskoning en vertegenwoordigers van Philips.
Omdat het Waterschap en de gemeente niet uitsluiten dat de tuinen grenzend aan de sloot ook verontreinigd zijn met zware metalen komt er nog een aanvullend bodemonderzoek op gevoelige locaties in de omegving, zoals moestuinen. In dit onderzoek wordt tevens onderzocht of de verontreinigingen door groentegewassen kunnen worden opgenomen. De onderzoeksresultaten worden binnen 4 – 5 weken verwacht. Totdat de waterhuishoudkundige situatie is verbeterd wordt buurtbewoners verzocht contact met het oppervlaktewater en het slib te vermijden.