nieuws

22 feb 2011, 08:08

Slagbomen Julianabrug Groningen haperen

De fractie van de ChristenUnie in Provinciale Staten van Groningen maakt zich zorgen over defecten bij de Julianabrug. Dat is de brug in het drukste kruispunt in Noord- Nederland. Onlangs wilden de slagbomen niet meer omhoog waardoor er ellenlange files ontstonden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op 17 februari jl. stonden tijdens de ochtendspits op de A7 en A28 bij de Julianabrug in Groningen lange files als gevolg van het feit dat de slagbomen niet meer omhoog wilden na een poging de brug te openen voor het beroepsscheepvaartverkeer. De slagbomen zijn uiteindelijk gedemonteerd en verwijderd door Rijkswaterstaat, zodat het wegverkeer na langdurige stilstand weer verder kon.

Het is volgensde ChristenUnie niet de eerste keer dat dit probleem met de slagbomen (met alle gevolgen van dien) zich voordoet. ‘Naar wij hebben begrepen gaat het om een technisch probleem dat gerelateerd is aan de afstelling van de vergrendeling van het brugdek. Volgens ons kan het probleem niet meer als een incidenteel probleem worden aangemerkt, maar lijkt het een structureel probleem te zijn geworden.’ De fractie heeft de zaak nu aan de orde gesteld bij het College van Gedeputeerde Staten.