nieuws

26 okt 2001, 00:12

Sjon Lammert's opstand binnen Leefbaar Nederland krijgt vervolg

Tegenstanders van Pim Fortuyn binnen Leefbaar Nederland organiseren zich om hem de weg naar het lijsttrekkerschap af te snijden. De Groningse Sjon Lammerts en tien andere dissidenten hebben aanstaande zondag een bijeenkomst voor alle kandidaat-lijsttrekkers georganiseerd om een tegenkandidaat te kiezen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De dissidenten willen ook een motie van wantrouwen tegen het partijbestuur indienen voor de manier waarop zij Pim Fortuyn als lijsttrekker naar voren heeft geschoven. Sjon Lammerts zegt hierin gesteund te worden door minstens tien van de 21 kandidaat-lijsttrekkers en hoopt op de bijeenkomst nog meer steun voor de motie te krijgen. Volgens Sjon Lammerts heeft partijvoorzitter Jan Nagel gehandeld in strijd met alle wetten van de partijdemocratie, omdat de alternatieve kandidaten niet eens de gelegenheid krijgen om zich in november aan het congres te presenteren. ,,Het is doorgestoken kaart”, zegt Sjon Lammerts.
Alle kandidaat-lijsttrekkers behalve Pim Fortuyn hebben woensdagmiddag een uitnodiging gekregen voor de bijeenkomst, die zondagmiddag zal plaatsvinden in hotel-restaurant De Lunterse Boer in Lunteren. Sjon Lammerts zegt Pim Fortuyn en campagneleider Kay van de Linde nog telefonisch uit te zullen nodigen. ,,Omdat we het partijbestuur van achterkamertjespolitiek beschuldigen, doen we dit in alle openheid”, aldus Lammerts.
Dinsdag adviseerde het partijbestuur unaniem om Pim Fortuyn als lijsttrekker te kiezen. Na een nacht heen en weer telefoneren besloten zijn tegenstanders binnen de partij een motie van wantrouwen in te dienen en met één tegenkandidaat te komen. Als het congres van Leefbaar Nederland Pim Fortuyn op 25 november tot partijvoorzitter kiest, acht Sjon Lammerts de kans aanwezig dat er een splitsing zal ontstaan en ontevreden leden en kandidaat-lijsttrekkers een nieuwe politieke partij zullen oprichten.
Manuel Kneepkens van de Stadspartij Rotterdam heeft zich woensdagavond teruggetrokken als kandidaat-lijsttrekker voor Leefbaar Nederland. Hij vindt dat het openlijk naar voren schuiven van Pim Fortuyn als lijsttrekker haaks staat op de democratische beginselen van de partij.Sjon Lammerts betreurt het terugtreden van Manuel Kneepkens als kandidaat-lijsttrekker van Leefbaar Nederland, maar volgens hem zijn er nog genoeg andere goede tegenkandidaten tegen Pim Fortuyn over.