nieuws

17 nov 2001, 00:12

SINTERKLAAS VAART OP 17 NOVEMBER GRONINGEN BINNEN

Sinterklaas zal dit jaar op zaterdagmiddag 17 november de stad Groningen binnenvaren aan boord van het Groninger Vlaggenschip “Voorwaarts Voorwaarts”. Daarna volgt een rijtoer door de Groninger binnenstad. Om drie uur die middag zal burgemeester Jacq. Wallage van Groningen de heilige kindervriend ontvangen op de Grote Markt voor het stadhuis.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met het provinciale vlaggenschip “Voorwaarts Voorwaarts” varen de Sint en zijn gevolg naar Groningen. Rond kwart voor één 's middags zal de vloot vanaf het Reitdiep ter hoogte van de Herman Colleniusbrug de stad binnenvaren. De “Voorwaarts Voorwaarts” zal worden begeleid door een vloot van schepen en scheepjes. Aan boord van een Groninger tjalk speelt de Banda Musica Espagnol. Dit muziekkorps bestaat uit louter Zwarte Pieten. Een sleepboot zal een dekschuit vol spring- en gympieten voorttrekken. Op een volgende dekschuit staat het Shantykoor De Hunzevaarders dat veel inspiratie heeft opgedaan tijdens de boottocht van Spanje naar Nederland. Verder vaart er een groot gezelschap strooi- en andere Pieten mee aan boord van de schepen. Ook de Spaanse edelen, die het speciale escorte van Sinterklaas vormen, zullen zich even buiten de stad inschepen. Rond één uur worden de schepen ter hoogte van het Hoge en Lage der A verwacht. De vloot stoomt dan verder naar de Zuiderhaven. Tegen halftwee zal worden aangelegd bij het clubhuis van de Koninklijke Roeivereniging De Hunze aan de Zuiderhaven. Op het vlot van de roeivereniging is geen plaats voor het publiek omdat het drijfvermogen daarvan te gering is. De microfoon wordt gehanteerd door Alina Kiers.
Vanaf het botenhuis van de Hunze aan de Praediniussingel vertrekt de stoet om twee uur voor de rijtoer door de Stad. Naast Sinterklaas en de Hoofd Zwarte Piet, trekken zo'n honderd andere Zwarte Pieten lopend, springend, turnend of rijdend op gekke fietsen en skeelers langs het publiek. In de stoet rijden verder snoep- en cadeauwagens, wagens met verklede kinderen en rijtuigen mee. Een tweespan ezels trekt een snoepwagen. Drie mini-oogstwagens fleuren de stoet verder op. Ook de eigen schaapskudde die de wol levert voor kouwelijke Zwarte Pieten loopt weer mee. De marktkooplieden in Groningen hebben dit jaar de traditionele fruitwagen hoog laten optasten. Er rijden ook vier arrensleden mee (op wieltjes, want de kans op voldoende sneeuw is op 17 november nog gering). Op een brandweerauto trekt een legertje schoorsteenvegers de stad binnen. De Spaanse edelen zullen te paard de Goed Heiligman escorteren, terwijl ook ponyruiters van Polar Fürst uit Vries meerijden. Een enkele Zwarte Piet zal trachten een kameel als rijdier te gebruiken. Verder werkt het jeugdcircus Santelli mee. De stoet wordt muzikaal begeleid door drie muziekkorpsen, waaronder de al eerder genoemde Banda Musica Espagnol. Voorop loopt Gruno's Post Harmonie, terwijl ditmaal Avanti Drumfanfare de stoet afsluit. Een speciale veegploeg met mestpieten zal de straat van paardenvijgen ontdoen.
Meteen achter Sinterklaas op zijn schimmel loopt een ezel mee, die twee grote zakken draagt. In die zakken zullen de brieven en tekeningen worden gestopt, die de Groninger kinderen via de Zwarte Pieten aan Sinterklaas mogen geven. Wie duidelijk zijn/haar naam en adres op de brief of tekening zet, krijgt van Sinterklaas een briefje terug.