nieuws

25 okt 2000, 00:12

Simplon-vrijwilligers voelen zich beledigd door wethouder

Voormalige vrijwilligers van jongerencentrum Simplon reageren beledigd op recente uitlatingen van wethouder Bruinsma over hun ‘onprofessionele’ bijdrage aan de vorige verbouwing van het jongerencentrum. In antwoord daarop zeggen zij in een open brief dat als er destijds beter naar hen was geluisterd, Simplon nu niet zo in de problemen zou zitten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wethouder Bruinsma wees in recente interviews in de Groninger Gezinsbode en het Nieuwsblad van het Noorden de ‘onprofessionele’ hulp van de vrijwilligers bij de vorige verbouwing aan als een van de redenen waarom het jongerencentrum nu weer een financiële injectie nodig heeft. Volgens de 34 voormalige vrijwilligers die de open brief schreven, is dit onzin. Zij mochten destijds niet meedenken over de verbouwing, laat staan meewerken.
De opstellers van de open brief schrijven dat Simplon voor de verbouwing met behulp van 150 vrijwilligers een bruisend jongerencentrum was, waarbij de vaste staf slechts een administratieve en begeleidende functie had. Na de verbouwing is volgens hen de inbreng van vrijwilligers stelselmatig teruggebracht, met als gevolg een gebrek aan know-how en visie en een afname van de bezoekersaantallen. De voormalige vrijwilligers voelen zich nu dan ook beledigd: ‘Dat Simplon tot een buurtcentrum voor jongeren is gedegradeerd, is tot daar aan toe, maar dat de wethouder zijn eigen falende beleid ten aanzien van Simplon zo ombuigt dat vrijwilligers de oorzaak zijn van een leegloop in een jongerencentrum gaat toch iets te ver.