nieuws

18 mei 2009, 15:03

Sigmund plaatst minister Plasterk op patiëntenlijst

Psychiater Sigmund, bekend van de strip in de Volkskrant, heeft maandagmiddag minister Ronald Plasterk op zijn patiëntenlijst geplaatst. Dit deed hij naar aanleiding van een sessie in een speciale therapiemachine waarin de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap plaatsnam, ter ere van de opening van de tentoonstelling 'Nederland volgens Sigmund' in het Nederlands Stripmuseum in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de machine werd minister Plasterk ondervraagd door een projectie van het stripfiguur, die hem onderwierp aan vragen over hoe hij in bepaalde situaties zou handelen, bijvoorbeeld als de nieuwe liefde van een collega iets teveel belangstelling voor hem toont op een feestje. In de diagnose die de strippsychiater stelde, noemde hij Plasterk ,,bepaald niet dom, leergierig, een slimmerik en iemand die weet waar Abraham de mosterd haalt”. Deze karaktertrekken van de minister kunnen volgens Sigmund echter ook uitgelegd worden als arrogantie en een gebrek aan emoties. Conclusie: ,,Ik schrijf u in mijn patiëntenbestand in, en verwacht u volgende week op hetzelfde tijdstip terug.”

Tijdens zijn toespraak ter ere van de opening maakte minister Plasterk, zelf stripliefhebber die naar eigen zeggen heeft leren lezen uit de Donald Duck, bekend dat er een oeuvreprijs voor Nederlandse striptekenaars in het leven wordt geroepen om deze uiting van cultuur te ondersteunen. Deze Marten Toonderprijs wordt volgend jaar aan het begin van het boekenseizoen in maart voor het eerst uitgereikt. Het verzoek van de minister om deze uitreiking in het Stripmuseum in Groningen te laten plaatsvinden, werd met luid gejuich ontvangen.

Sigmund is bekend van de dagelijkse strip in de Volkskrant, gemaakt door Peter de Wit. De expositie is te zien tot en met 27 september. Wie zelf aan de tand wil worden gevoeld door Sigmund, kan tijdens de tentoonstelling plaatsnemen in de therapiemachine.