nieuws

03 dec 2001, 00:12

Schuilling: ‘Groningen moet zaken beter op orde brengen’

De lijsttrekker van de VVD in de Groningse gemeenteraad, Koen Schuiling, vindt dat de gemeente Groningen de zaken beter op orde moet brengen. ‘Wij hebben als politieke partij zeer veel ambities. Maar minstens zo belangrijk als het aandragen van nieuwe wensen is dat we de zaken die we in Groningen al hebben, ook goed op orde houden’, zo zei hij vanmorgen op het Stadhuis bij de presentatie van het verkiezingsprogramma.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Investeren in kwaliteit’, zo luidt de titel van het programma waarmee de VVD in de stad Groningen de campagne ingaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Het programma werd vanmorgen gepresenteerd door voorzitter Hardenberg, samen met de kandidaat gemeenteraadsleden van de VVD.
De nieuwe kandidatenlijst wordt aangevoerd door wethouder Schuiling, met op een tweede en derde plaats de huidige fractievoorzitter Remco Kouwenhoven en de nestor van de gemeenteraad Jan Evenhuis. Behalve uit dit ervaren drietal bestaat de kandidatenlijst uit nieuwkomers. Daaronder ook de bekende Groningse horecaondernemer Dick Jager.
Wat betreft het verkiezingsprogramma van de stedelijke VVD staan er geen hemelbestormde projecten in die het in de verkiezingsstrijd publicitair gezien wellicht uitstekend zouden kunnen doen. Maar de VVD heeft volgens Schuiling bewust niet gekozen voor dergelijke ‘grootse en meeslepende’ zaken, maar voor een degelijk programma, dat zich met name richt op de verbetering van de kwaliteit van de stad Groningen. ‘We houden onze ambities. Maar onze aandacht gaat toch vooral uit naar het beheer van veel van de zaken die we al hebben’, zei Schuiling.
Op het gebied van de woningbouw wil de VVD zich met name richten op het ontwikkelen van de nieuwe wijk Meerstad, een wijk vooral voor de midden- en hogere inkomens. Ook de herstructurering van de oudere wijken moet worden voortgezet, waardoor deze voor meer inkomensgroepen aantrekkelijk worden, en niet alleen voor de laagste.
Op het gebied van de infrastructuur vindt de VVD dat Groningen haar positie als ‘Fietsstad Nummer Een’ moet handhaven. ‘De VVD wordt in Groningen door sommigen wel beschouwd als autopartij. Maar dat is een onzinnig misverstand. Wij willen er alles aan doen om het fietsen in en door Groningen te bevorderen’, aldus Schuiling.
Remco Kouwenhoven liet weten dat Groningen dringend iets moet doen aan het veel te hoge ziekteverzuim onder de drieduizend ambtenaren. Ook de communicatie tussen burger en gemeente kan worden verbeterd, terwijl Groningen ook de informatie- en communicatie technologie veel beter zou kunnen gebruiken dan tot nu toe het geval is.