nieuws

31 jan 2003, 00:12

Schotse Hooglanders en Konikpaarden steken Foxholstermeer over.

Op vrijdag 31 januari a.s. worden de kuddes Schotse Hooglanders en Konikpaarden van de Westerbroekstermadepolder naar de Kropswolderbuitenpolder gebracht. De dieren gebruiken hiervoor de veekade door het Foxholstermeer die enkele maanden geleden aangelegd is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Kropswolderbuitenpolder en de Westerbroekstermadepolder worden ingericht voor natuur, waterberging en recreatie. In 2002 is de Kropswolderbuitenpolder ingericht. Circa 178.000 kubieke meter grond is verzet om laagtes en slenken te maken. Het grondwerk is bijna gereed en het gebied is voorzien van een afrastering rondom. Dit jaar is de Westerbroekstermadepolder aan de beurt. De aannemer is al begonnen op een klein gedeelte waar op dit moment geen vee verblijft. De werkzaamheden strekken zich in de komende maanden uit over de gehele polder. De uitvoering van het vele graaf- en transportwerk kan niet samengaan met de veebegrazing. Omdat de Kropswolderbuitenpolder beschikbaar is gekomen voor begrazing staat niets in de weg om het vee hier naar toe te brengen. Het vee zorgt ervoor dat de polders open blijven en niet volgroeien met bomen. Na de inrichting kunnen beide polders als één gebied worden beheerd. Daarom is er een veekade aangelegd door het Foxholstermeer zodat uiteindelijk het vee van de ene naar de andere polder kan lopen. Over deze kade zal het vee van de Westerbroekstermadepolder naar de Kropswolderbuitenpolder worden gebracht. Ongeveer 80 Schotse Hooglanders en 40 Konikpaarden zullen onder leiding van pachter Hans Berens worden overgezet.