nieuws

29 jan 2003, 00:12

Schoolverzuim in Groningen blijft steken op 230 meldingen

Het totaal aantal meldingen van schoolverzuim in de stad Groningen is laag. Vorig schooljaar ging het om 230 meldingen. Dit staat te lezen in het Jaarverslag "Leerplicht en Regionaal Meld- en Coördinatiepunt" over 2001/2002. Het college heeft vanmiddag het Jaarverslag vastgesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het afgelopen schooljaar bedroeg het ‘absoluut verzuim’ 54. ‘Absoluut verzuimers’ zijn leerplichtigen die niet bij een school staan ingeschreven. Dit cijfer is vrijwel gelijk aan dat van het vorige schooljaar. In de meeste gevallen van absoluut verzuim zijn leerlingen door tussenkomst van de leerplichtambtenaar opnieuw naar school gegaan. Het aantal ‘relatief verzuimers’ (leerplichtigen die wel bij school staan ingeschreven, maar deze niet regelmatig bezoeken) was in het afgelopen schooljaar 176. Het vorig schooljaar was dit 149.
Een school is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de aanpak van verzuim. Mocht dit niet lukken, dan komt de leerplichtambtenaar in actie. De leerplichtambtenaar probeert in samenwerking met de jongere, de ouders, de school en hulpverleners tot een oplossing te komen. In het uiterste geval kan de leerplichtambtenaar proces-verbaal opmaken. Dit jaar bleek dat vaker nodig dan in het voorgaande schooljaar; het aantal processen-verbaal steeg van 7 naar 32. De processen-verbaal werden zowel bij relatief verzuim, absoluut verzuim, bemiddelingen en ongeoorloofd vakantieverlof opgemaakt. De stijging van het aantal processen-verbaal en het relatieve verzuim zijn het gevolg van het feit dat de contacten tussen leerplichtambtenaren en scholen het afgelopen jaar zijn geïntensiveerd Er vindt meer overleg plaats over ‘risicoleerlingen’. Ook is er regelmatiger voorlichting gegeven aan schoolleiders, decanen en mentoren over de noodzaak van tijdige en juiste aanlevering van gegevens over uitval en verzuim. Door het gestegen aantal processen-verbaal zijn de contacten tussen de leerplichtambtenaren en het Openbaar Ministerie toegenomen en verbeterd.