nieuws

22 jan 2003, 00:12

SCHOOLVERZUIM IN GRONINGEN BLIJFT LAAG

Het totaal aantal meldingen van schoolverzuim in de stad Groningen is laag. Vorig schooljaar ging het om 230 meldingen. Dit staat te lezen in het Jaarverslag “Leerplicht en Regionaal Meld- en Coördinatiepunt” over 2001/2002. Het college heeft vanmiddag het Jaarverslag vastgesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het afgelopen schooljaar bedroeg het ‘absoluut verzuim’ 54. ‘Absoluut verzuimers’ zijn leerplichtigen die niet bij een school staan ingeschreven. Dit cijfer is vrijwel gelijk aan dat van het vorige schooljaar. In de meeste gevallen van absoluut verzuim zijn leerlingen door tussenkomst van de leerplichtambtenaar opnieuw naar school gegaan. Het aantal ‘relatief verzuimers’ (leerplichtigen die wel bij school staan ingeschreven, maar deze niet regelmatig bezoeken) was in het afgelopen schooljaar 176. Het vorig schooljaar was dit 149.