nieuws

15 okt 2010, 14:02

Scholen speciaal onderwijs tjokvol

De scholen voor speciaal onderwijs in Noord-Nederland zitten overvol. Als gevolg hiervan moeten kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben langer op een reguliere school blijven of worden ze op een school ver van huis geplaatst. Als de trend zich doorzet, moet er eind dit jaar zelfs ‘nee’ verkocht worden aan nieuwe leerlingen, meldde het Regionaal Expertisecentrum Noord-Nederland (RENN4) vrijdag. RENN4 telt tien scholen voor speciaal onderwijs in de drie noordelijke provincies.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens RENN4 heeft meer dan de helft van de scholen nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vijf scholen hebben al helemaal geen plek meer voor nieuwe leerlingen.

RENN4 vreest aan het eind van het jaar helemaal vol te zitten. Leerlingen die dan eigenlijk naar het speciaal onderwijs zouden moeten, moeten dan noodgedwongen langer op een reguliere school blijven. ,,In het ergste geval zijn de problemen van een leerling zo groot dat dit ook geen optie meer is en dat een kind noodgedwongen thuis komt te zitten.”

De overvolle scholen zijn volgens de organisatie mede het gevolg van bezuinigingen. ‘Er is minder geld voor begeleiding van kinderen met een ‘rugzakje’ in het regulier onderwijs. Hierdoor zijn er steeds meer kinderen die niet langer in het regulier onderwijs functioneren en noodgedwongen moeten doorstromen naar het speciaal onderwijs.’ Toch speelt het probleem vooral in het Noorden, met uitzondering van Rotterdam, zegt RENN4. Een verklaring daarvoor is er vooralsnog niet, aldus de woordvoerster, die zegt dat RENN4 dit wel wil gaan onderzoeken. Wel noemt ze het opvallend dat de aanwas uit achterstandsgebieden het grootst is.