nieuws

22 aug 2008, 09:09

Scheepswrakken in Groninger Waddenzee in kaart gebracht

Er liggen honderden wrakken in Groningse en Friese Waddenzee. Ze hebben een belangrijke historische waarde, en zouden zelfs gezien moeten worden als ‘onderwatermonument’ De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) gaat daarom een wrakkenkaart maken van het Wad. Op de kaart komt precies te staan waar scheepswrakken liggen en wat de eventuele bijzonderheden zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op de bodem van de Waddenzee liggen volgens een woordvoerder enkele honderden wrakken. Om de kaart te maken worden bestaande gegevens over de locaties van wrakken gekoppeld aan gegevens die de dienst gaat maken met sonarapparatuur en geluidsgolven. Pas in een later stadium zal er ook gedoken worden om meer informatie over de vergane schepen te weten te komen.


In eerste instantie wordt er alleen een kaart gemaakt van het gebied onder Texel en het stuk tussen Vlieland en Terschelling omdat dit vroeger de twee belangrijkste handelsroutes waren. Daarna worden de vergane schepen die elders op de bodem van de Waddenzee liggen geïnventariseerd. Een woordvoerder van de RACM acht de kans klein dat de schepen ook gelicht zullen worden.


Volgens de Rijksdienst moeten de wrakken gezien worden als onderwatermonument. Toch is momenteel slechts één wrak, De Rob, bestempeld als beschermd monument, zegt de zegsman. De dienst hoopt dat na de inventarisatie meer wrakken deze status krijgen om eventuele plunderingen te voorkomen.