nieuws

14 jul 2000, 00:12

Samenwerking SVB en IBG bespaart ouders formulieren

De Informatie Beheer Groep (IBG) en de vestigingen van de Sociale Verzekerings Bank (SVB) in Groningen en Breda gaan bij wijze van experiment gegevens uitwisselen. De SVB en de IBG hebben hierover woensdag een convenant ondertekend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Net als de IBG stuurt de SVB ouders van schoolgaande kinderen elk jaar een informatieformulier dat de ouders in moeten vullen. De SVB controleert op die manier of er voor de scholieren terecht kinderbijslag wordt betaald. Diezelfde ouders krijgen jaarlijks ook van de IBG de zogenaamde ‘onderwijskaart’ toegestuurd om het innen van het lesgeld te verifiëren.
Dit jaar ontvangen de ouders van kinderen in de regio’s Groningen en Breda geen schoolonderzoek meer van de SVB; ze krijgen alleen nog maar de onderwijskaart van de IBG in de bus. De IBG zal de gewenste informatie vervolgens doorspelen aan de SVB. Op die manier bespaart het de ouders en de scholen tijd; ze hoeven nu immers maar één keer een formulier in te vullen en te verwerken.
Voor de ouders van zestien- en zeventienjarigen in de overige regio’s verandert er het komende jaar nog niets; pas als het experiment slaagt, wordt de informatieuitwisseling tussen de twee instanties worden uitgebreid naar de andere vestigingen.