nieuws

28 mrt 2013, 20:08

Samenwerking Groningen-Friesland mislukt; VNO-NCW Noord boos

Het lukt niet erg met het komen tot een samenwerking tussen Groningen/Drenthe enerzijds en Friesland anderzijds. ‘ Het afblazen van een noordelijke samenwerking is onbegrijpelijk’, zo reageert werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

VNO-NCW Noord betreurt dat de drie noordelijke provincies er niet in slagen om tot een gezamenlijke backoffice te komen. “Wij roepen Groningen, Friesland en Drenthe op om nogmaals om tafel te gaan”, zegt VNO-NCW Noord directeur Lambert Zwiers. “In deze tijden van bezuinigingen en krappe budgetten is het onbegrijpelijk dat het Noorden deze kans laat lopen.”

Door samen te werken en tot één bedrijfsvoering te komen op het gebied van bijvoorbeeld administratieve zaken en inkoop, kunnen de drie noordelijke provincies enkele miljoenen per jaar besparen. “Er wordt al drie jaar gewerkt om deze ambtelijke efficiencyslag door te voeren”, zegt Zwiers. “Alle overheden moeten flink bezuinigen op primaire taken. In dat licht is het zowel aan burgers als bedrijven niet uit te leggen dat de provincies deze mogelijkheid om kosten te besparen ongebruikt laten.”

VNO-NCW Noord is blij met het signaal van Groningen en Drenthe dat het wat hen betreft nog niet einde verhaal is. “Het is positief dat zij kijken naar de mogelijkheden die er zijn om met elkaar en wellicht andere partijen samen te werken”, zegt Zwiers. “Maar
het is een gemiste kans om dat niet op noordelijke schaal te doen. Het is daarom zaak dat de drie provincies het besluit in heroverweging nemen.”