nieuws

07 jan 2010, 10:10

Rust voor hazen en ander wild: Verbod op jacht in provincie Groningen

In de provincie Groningen mag sinds middernacht niet meer gejaagd worden op wilde eend, fazanthaan, houtduif, konijn en haas. Dit jachtverbod geldt tot en met 31 januari 2010, tenzij het weer ondertussen verbetert.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben dit besluit genomen op grond van artikel 46, lid 5 van de Flora- en Faunawet, gezien de bijzondere weersomstandig-heden en met het oog op de instandhouding van wild.


De geldigheid van de verleende ontheffingen op grond van artikel 65 t/m 68 van de Flora- en Faunawet worden voorlopig niet opgeschort. In de ontheffingen is het verbod op jacht reeds geregeld als er sprake is van een sneeuwdek.
Het besluit is tot stand gekomen na overleg met de KNJV, NLTO, het Faunafonds en de Faunabeheereenheid Groningen.