nieuws

03 jul 2002, 00:12

Ruim 1 miljoen euro voor Revitalisering Zuidlaardermeer

De Bestuurscommissie Landelijk Gebied van het SNN heeft besloten een Kompas-subsidie van ruim 1 miljoen euro te verlenen aan het project "Revitalisering Zuidlaardermeer" van de provincies Groningen en Drenthe.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit project omvat het baggeren van de hoofdvaargeulen, jachthavens en delen van het meer. Hierdoor worden het toeristische en recreatieve mogelijkheden van het Zuidlaardermeer versterkt en wordt de waterkwaliteit aanzienlijk verbeterd. Het project kan tevens worden gezien als een opstap naar een toekomstige vaarverbinding van het Zuidlaardermeer naar Oost-Groningen.
Het Zuidlaardermeer is een aantrekkelijk gebied voor verschillende vormen van recreatie en herbergt bijzondere natuurwaarden. Vanwege de geringe vaardiepte en de verslechterde waterkwaliteit is de laatste jaren echter een negatief imago ontstaan. Het baggeren van het meer zorgt voor een betere bevaarbaarheid waardoor er een nieuw ondernemersperspectief ontstaat. Daarnaast zal het ecologisch herstel van het meer door het baggeren worden bevorderd, zodat de verbetering van de waterkwaliteit een flinke impuls krijgt. Dit zal een positief effect hebben op de flora en fauna. Tevens wordt de zwemwaterkwaliteit hierdoor verhoogd. De uitvoering van het plan gaat eind 2002 van start. De totale kosten van het project bedragen € 4 miljoen.
Het project draagt bij aan de hoofddoelstelling van het Kompasprogramma "bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame ruimtelijk-economische structuur van Noord-Nederland". Daarnaast sluit het project inhoudelijk aan bij de maatregel "verbetering watersportmogelijkheden" uit het Kompasprogramma.