nieuws

15 mrt 2002, 00:12

RUG ziet plotseling nog mogelijkheden voor Hortus Haren

De Rijksuniversiteit Groningen heeft nog niet alle hoop op een redding van de Hortus Haren opgegeven. Dit opmerkelijke nieuw brengt het Groninger Dagblad vandaag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens voorzitter Simon Kuipers heeft de Rijksuniversiteit Groningen nog geen streep gezet door de Hortus in Haren. Hij laat vooralsnog in het midden hoe een mogelijke redding wordt bewerkstelligd. ,,We hopen allemaal op een doorstart, ik dus ook. Maar die hoop hoeft nergens op gebaseerd te zijn."
Dit geluid vanuit de RUG is opmerkelijk omdat het althans ogenschijnlijk in de publiciteit steeds leek alsof het de RUG was die zich verzette tegen een doorstart voor de Hortus. Ook in de Tweede Kamer begint er plotseling een kentering te komen richting Hortus, want zowel PvdA als CDA willen de toekomst vande Hortus inde Tweede Kamer aan de orde stellen. En in de Groningse gemeenteraad is het Karin Dekker van Groen Links die tijdens de college-onderhandelingen de toekomst vande Tweede Kamer aan de orde heeft gesteld. Zij vindt dat de gemeente nogmlaas moet trachten de Hortus overeind te houden.
Volgens voorzitter Kuipers van de RUG worden er achter de schermen niet alleen discussies gevoerd, maar ook serieuze zetten gedaan. ,,Daar wil ik er op dit moment niet een van noemen, want het is een gevoelig en ingewikkeld spel met een hoge inzet. De essentie is om de Hortus overeind te houden. Of dat gaat lukken weet ik niet. Het is nog niet duidelijk dat de partijen dezelfde belangen hebben. Mijn hoop is dat die verschillen worden overbrugd." , zo zegt hij dus in het Groninger Dagblad.