nieuws

19 sep 2001, 00:12

RuG wil zeldzame planten Hortus redden

De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) zal zijn best doen de zeldzame planten van Hortus Haren over te plaatsen naar andere hortussen in Nederland. Dat heeft het College van Bestuur (CvB) van de universiteit dinsdag bevestigd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,Wij hebben het niet alleen in de hand, maar zullen ons er zeker sterk voor maken”, aldus waarnemend voorzitter M. Kooijman. De RuG is officieel eigenaar van de grond waar de Hortus zich op bevindt. De botanische tuin dateert uit 1612 en herbergt enkele tientallen zeldzame planten en bomen.
B &W Groningen besloten vorige week de Hortus Haren niet verder financieel te ondersteunen. Het ondernemingsplan dat de Hortus op verzoek van de gemeenten Groningen en Haren had opgesteld, biedt zowel in de ogen van het Groninger college als dat van Haren onvoldoende basis voor een gezonde toekomst voor de Hortus.
De Hortus verwacht over 2001 een tekort te hebben van ruim 2 miljoen gulden. Directie, bestuur en Raad van Commissarissen stellen in het ondernemingsplan enerzijds forse bezuinigingen voor, maar gaan anderzijds wel uit van een forse stijging van het aantal bezoekers. Ondanks intensieve promotie-inspanningen moest de prognose voor het bezoekersaantal in 2001 recent naar beneden bijgesteld moest worden.
De plannen uit het bidbook dat het personeel in maart samenstelde en eerdere plannen voor een meer commerciële exploitatie van de Hortus bleken niet haalbaar. De gemeentes Groningen en Haren hebben zich tot uiterste ingespannen de Hortus als toeristisch-recreatieve voorziening te behouden. De afgelopen jaren hebben beide gemeenten bijna vijf miljoen gulden aan subsidies in de Hortus gestoken en voor 3 miljoen aan leningen verstrekt. Om de komende twee jaar te overbruggen hadden de gemeentes nog eens een investering van 3,6 miljoen moeten doen.
De Hortus zelf wijt een belangrijk deel van haar financiële problemen aan het ontbreken van goede horecafaciliteiten. Zowel de plantage als de Engelse theetuin waren het grootste deel van 2001 niet bruikbaar omdat de Hortus eind 2000 besloot tot verbouwing en een aantal maanden later het werk stil moest leggen. De Hortus en de Vrienden van de Hortus hebben de afgelopen maanden veel energie gestoken in het trekken van meer bezoekers.