nieuws

25 jun 2001, 00:12

RuG verbiedt mobieltjes uit angst voor fraude

De economiefaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) heeft het mobieltje in de ban gestopt. Studenten die in of om de tentamenhal betrapt worden op het bezit van een mobiele telefoon worden per direct uitgesloten van het tentamen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het faculteitsbestuur ziet zich tot de maatregel genoodzaakt door de mogelijke fraude die het bezit van een telefoon in de hand kan werken. Het is ondoenlijk om te controleren of mobiele telefoons gebruikt worden om te frauderen, maar volgens het bestuur bestaan er ,,stapels interessante mogelijkheden voor’’. Ook het wc-bezoek tijdens tentamens wordt aan banden gelegd: de gang naar het toilet wordt voortaan nog slechts in ,,zeer uitzonderlijke gevallen’’ toegestaan.
Het College van Bestuur van de RuG ziet zich vooralsnog niet genoodzaakt de maatregel centraal in te voeren. Overigens zal er bij tentamens niet actief worden gecontroleerd of gefouilleerd of mobieltjes in zakken of jassen zitten. ,,De dreiging van de richtlijn voldoet hopelijk’’, aldus een woordvoerder. ,,En zodra het ding afgaat, zijn ze de pineut.’’
Eerder besloot de faculteit economie van de Universiteit Maastricht nieuwe examenregels op te stellen nadat op grote schaal met mobiele telefoons was gefraudeerd. Ook daar zijn de steeds kleiner wordende toestellen in de ban gedaan.