nieuws

03 jul 2002, 00:12

RuG-studenten tevreden over hun studie

RuG-studenten zijn tevreden over de inhoud, organisatie en werkvormen van hun studie. Dat blijkt uit de enquête ‘Honderd over de RuG.’

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Over de beoordeling en begeleiding zijn studenten minder tevreden. Met name bedrijfskunde en in mindere mate economie en de sociale faculteit , scoren op deze punten onvoldoendes. Het stoort de studenten vooral dat ze hun tentamencijfers laat te horen krijgen. In 1999 is er een vergelijkbaar onderzoek gehouden. Over de hele linie is er weinig verschil met de resultaten van toen.