nieuws

22 nov 2008, 10:10

RUG: Rommelige omgeving maakt mensen ongehoorzaam

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben met experimenten aangetoond dat in een rommelige omgeving mensen eerder overgaan tot norm- en regeloverschrijdend gedrag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De onderzoekers van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen creëerden een zestal situaties waarin de verleiding werd gegeven tot het overtreden van wet- en regelgeving. Zo werd er er een envelop half uit een brievenbus gehangen met daarin, duidelijk zichtbaar door een venstertje, een briefje van vijf euro. Bij graffitti op en rond de brievenbus stak 27 procent van de voorbijgangers het geld in eigen zak, bij een schone brievenbus en omgeving was dat slechts 13 procent.

Bij minder ernstig gedrag was het verschil zelfs nog veel groter. Een parkeerplaats werd afgesloten met een halfopenstaand hekwerk met daarbij een bord ‘geen doorgang, omlopen voor de ingang’ en een bord ‘geen fietsen plaatsen’. Bij een situatie waar er toch fietsen tegen het hek stonden, glipte 82 procent van de mensen toch door het hek om sneller bij hun auto te zijn. Zonder fietsen tegen het hek was het aantal overtreders slechts 27 procent.

Volgens de onderzoekers is met het onderzoek bewezen dat normen en regels veel invloed kunnen hebben op menselijk gedrag, mits die normen en regels zichtbaar ondersteund worden door de omgeving.