nieuws

17 mei 2002, 00:12

RUG: ‘Rendement Zweeftrein hoger door schrappen Hanzelijn’

Het rendement van een aan te leggen Zuiderzee-zweefbaan van Amsterdam naar Groningen kan aanzienlijk worden verhoogd wanneer wordt afgezien van de aanleg van de ‘Hanzelijn’. Dat is een geplande nieuwe spoorverbinding tussen Lelystad en Zwolle, die ook tot doel heeft de verbinding met noord- en oost Nederland te verbeteren. Het is echter niet verstandig om beide lijnen aan te leggen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat stellen de Groningse economen dr. J.P. Elhorst en prof. dr. J. Oosterhaven in een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van de Zuiderzee-zweeflijn. Deze zweeftrein zou moeten worden aangelegd van Amsterdam via Heerenveen en Drachten naar Groningen. Daarbij zouden zowel het Rijk als het bedrijfsleven en de noordelijke provincies voor de financiering moeten zorgen.
Het kabinet heeft in principe besloten om in elk geval al de Hanzelijn aan te leggen. Die nieuwe spoorverbinding tussen Lelystad en Zwolle zou in 2010 in gebruik genomen moeten worden. Over de aanleg van de zweeftrein naar het Noorden is nog geen definitief besluit genomen.