nieuws

30 mei 2002, 00:12

RUG-onderzoek: Verpleeghuisbewoners gebruiken veel geneesmiddelen

Verpleeghuisbewoners gebruiken gemiddeld vijf verschillende geneesmiddelen per dag. Dat gebeurt soms in combinaties die gevaarlijk kunne zijn, zo blijkt uit een onderzoek van de RUG.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ziekenhuisapotheker Karen van Dijk bracht als eerste het geneesmiddelengebruik van verpleeghuisbewoners in kaart: "Inzicht daarin is erg belangrijk, want met name bij deze kwetsbare groep ouderen kunnen bijwerkingen van geneesmiddelen vervelende gevolgen hebben, zoals een verminderd geheugen of het optreden van verwardheid." In haar onderzoek stelt zij onder meer vast dat het geneesmiddelgebruik hoog is: verpleeghuisbewoners krijgen gemiddeld bijna vijf verschillende middelen per dag. De combinatie van middelen zou voor problemen kunnen zorgen. "Een derde van de mensen blijkt een combinatie van medicijnen te gebruiken die theoretisch problemen kunnen geven," zegt Van Dijk, "maar in de praktijk valt dit gelukkig geweldig mee." Karen van Dijk promoveert 7 juni 2002 tot doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschappen. Van Dijk nuanceert verder: "Het risico verschilt per patiënt en meestal hebben artsen de beslissing voor gecombineerd gebruik met een reden genomen. De doseringen zijn bijvoorbeeld laag. De patiënten worden bovendien goed in de gaten gehouden. Niettemin moeten de voordelen van het gebruik van geneesmiddelen altijd afgewogen worden tegen de mogelijke bijwerkingen. Dit geldt met name voor oudere patiënten die daarnaast verschillende geneesmiddelen gelijktijdig gebruiken." De (ziekenhuis)apotheker kan volgens de promovendus mogelijke problemen vooraf signaleren en oplossen door het continu monitoren van de geneesmiddelen die worden voorgeschreven. Van Dijk heeft met haar proefschrift vooral het geneesmiddelengebruik bij verpleeghuisbewoners in kaart gebracht. Vervolgonderzoek zal zich meer moeten richten op de effecten en bijwerkingen van geneesmiddelen bij deze kwetsbare ouderen.
(www.rug.nl)