nieuws

20 sep 2001, 00:12

RuG-onderzoek: ,,Ouderen willen geen verzorgingshuizen meer”

Als het aan de ouderen lag, zouden verpleegtehuizen per direct worden afgeschaft. Dat constateert drs. H. Bijsterveld van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) na een onderzoek onder ruim tweeduizend mensen boven de zeventig.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zij blijken vooral behoefte te hebben aan huishoudelijke hulp in zelfstandige woningen. ,,Zelfs als ze lichamelijk nergens meer toe in staat zijn, willen ze nog niet naar dat verpleegtehuis”, stelt Bijsterveld.
Ook financieel zou de optie van thuiszorg aantrekkelijker zijn, merkte de medicus. ,,Voor 85 procent van de huidige kosten zouden de ouderen 125 procent zorg kunnen krijgen in vergelijking met nu”, constateerde hij. Eerdere onderzoeken aan de RuG en kleinschalige projecten in het noorden bewijzen zijn these. ,,Er zijn legio verzorgingshuizen die nodig verbouwd moeten worden”, stelt de onderzoeker. ,,Dat geld kan veel beter in thuiszorg worden geïnvesteerd: contemporaine ouderen accepteren geen lange gang met kleine kamertjes meer.”
Naar de wens van de ouderen zelf wordt echter nauwelijks geluisterd, merkte Bijsterveld: wereldwijd kon hij geen enkele studie vinden die zich concentreerde op de wensen van de bewoners zelf. ,,Het is heel vreemd dat de doelgroep uit het oog wordt verloren”, stelt de wetenschapper. ,,De zorg is er voor de ouderen, de ouderen zijn er niet om de zorg in stand te houden.”
Het sociale aspect van de tehuizen wordt volgens Bijsterveld zwaar overschat. ,,Ouderen geven zelf ook aan juist te vereenzamen als ze tussen alleen maar leeftijdsgenoten zitten”, wijst zijn onderzoek uit. ,,Ze willen juist in de maatschappij blijven staan in plaats van collectief achter de geraniums te kruipen. Een grijs saamhorigheidsgevoel vangt de eenzaamheid echt niet op.”