nieuws

17 apr 2001, 00:12

RuG-onderzoek: ,,Nederland is voor gehandicapten ontwikkelingsland’’

Nederland is voor gehandicapten een ontwikkelingsland. Dit stelt historicus drs. H. Beltman van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In Nederland leven nog tienduizenden mensen met een verstandelijke handicap in inrichtingen. Wat betreft de integratie van deze groep blijft Nederland dan ook ver achter bij omringende landen. Beltman promoveert over twee weken op deze stelling.
In zijn proefschrift beschrijft de historicus de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap in Nederland tussen 1945 en 2000. Beltman heeft zich toegespitst op de ontwikkeling van een apart systeem van zorg voor mensen die als ‘zwakzinnig’ worden aangeduid. De promovendus schetst de ontwikkeling, de verstarring en het geleidelijk uiteenvallen van dat zorgsysteem.
Volgens Beltman moet Nederland zich sterk maken voor het zogenaamde ‘ontwikkelingsmodel’, dat in het buitenland al langer wordt toegepast. ,,Mensen met een verstandelijke handicap kunnen makkelijk samenleven met andere burgers’’, stelt de historicus.