nieuws

18 nov 2001, 00:12

RuG-onderzoek: ‘Meer informatie nieuwe medicijnen nodig’

Artsen willen dat de farmaceutische bedrijven na de registratie van nieuwe medicijnen meer vergelijkende studies bekend maken, zodat zij een beter oordeel over het medicijn kunnen vormen. Deze studies heeft de fabrikant wel, maar zijn niet openbaar toegankelijk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat zegt N. Wieringa in haar promotieonderzoek naar de laatste testfase van nieuwe geneesmiddelen tegen hart- en vaatziekten. Artsen en apothekers vertelden de onderzoekster dat zij in de periode kort na de registratie van een nieuw medicijn over meer informatie willen beschikken. ,,Geïnterviewde artsen pleiten ervoor dat maatschappelijke belangen beter moeten worden gewaarborgd bij de planning van onderzoek, wanneer een middel in de praktijk wordt gebruikt”, zegt Wieringa.
De onderzoekster is ervan overtuigd dat de farmaceutische industrie haar klinisch onderzoek zeer zorgvuldig doet, maar pleit toch voor een striktere registratie. ,,De registratieautoriteiten zouden van de fabrikant moeten eisen dat hij na vijf jaar rapporteert hoe het middel uitpakt bij patiënten die niet in de studies zijn meegenomen. Dat is nu onmogelijk”, zegt Wieringa.