nieuws

14 aug 2001, 00:12

RUG kent onderscheiding toe aan Groningse kunsthistoricus prof. Van Os.

Prof. dr. D. Bosscher, rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen, opent maandag 3 september ’s middags om vier uur het Academisch Jaar. Ter gelegenheid daarvan wordt er die middag ook een belangrijke onderscheiding van de RUG uitgereikt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tijdens de opening van het Academisch Jaar staan er behalve de rede van Bosscher ook redes op het programma van mevr. prof. dr. G. Dehue, hoogleraar psychologie en het vrouwelijke studenten-lid van de universitaire commissie voor onderwijs, F. Hummels.
Prof. dr. Henk van Os, hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam en hoogleraar kunst- en cultuurgeschiedenis aan de RUG krijgt deze middag de Ubbo Emmiuspenning uitgereikt, een onderscheiding van de RUG wegens buitengewone verdiensten.