nieuws

17 okt 2007, 13:01

RUG en UMCG breiden uit op Bodenterrein

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het UMCG gaan de komende jaren fors uitbreiden op het Bodenterrein in de stad. De gemeente en het UMCG hebben daartoe woensdag een overeenkomst getekend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de plannen komt voor beide instellingen 100.000 vierkante meter grond vrij. Hier wordt ruimte gereserveerd voor onder andere kinder- en jeugdpsychiatrie van Accare en onderwijs-, laboratoria- en researchruimten van UMCG en van RUG. Ook gaat de RUG op het terrein buitenlandse studenten onderbrengen. De gemeente heeft 250 woningen in het gebied gepland.

Door het stedenbouwkundig bureau KuipersCompagnons is in opdracht van UMCG en gemeente een structuur- en planvisie voor het gebied gemaakt. Het UMCG krijgt een herkenbare uitbreiding naar het noordwesten en een nieuwe entree aan de Noordzijde. De Antonius Deusinglaan wordt verlegd en komt parallel te liggen aan het Oosterhamrikkanaal in het verlengde van de Thomassen á Thuessinklaan. In de structuurvisie krijgt de rand van het terrein aan de Petrus Campersingel zijde ecologische waarde met water en parkachtig groen. Aan de Oostersingel zijde worden losse objecten in het groen voorzien.Op de hoek van de A. Deusinglaan en de Bloemsingel wordt een plein gemaakt waarop de ontsluiting van de Gasfabriekparkeergarage uitkomt.


In het voorjaar van 2008 een moet er een bestemmingsplan ter inzage liggen. De gemeente wil vervolgens in de zomer gemeente beginnen met het verleggen van de A. Deusinglaan.