nieuws

08 nov 2001, 00:12

RUG en Gasunie maken in Groningen 'Gasuniversteit'

Groningen krijgt een Gasuniversiteit. De Nederlandse Gasunie werkt momenteel aan een businessplan voor een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), de Gasunie en ander belanghebbenden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de Gasunie is er de laatste jaren vanuit Oost-Europa en Rusland steeds meer interesse voor de Nederlandse kennis op het gebied van gaswinning en –marketing. ,,We geven al cursussen, maar we willen de informatieoverdracht op een hoge plan zetten door samen met de RuG en andere bedrijven een speciale Gasuniversiteit op te zetten”, zegt B. Warner, één van de initiatiefnemers van de Gasunie. Minister Jorritsma heeft zich volgens Warner al lovend uitgelaten over het project. Binnen een jaar moet de Gasuniversiteit beginnen.