nieuws

04 dec 2001, 00:12

RUG en AZG starten grootschalig onderzoek nieuwe opvang hartpatiënten

Het intensiever begeleiden van bepaalde groepen hartpatiënten kan leiden tot een forse vermindering van het aantal ziekenhuisopnames. Het is althans het doel van nieuw onderzoek het percentage patiënten dat te kampen heeft met hartfalen en na behandeling alsnog terugmoet naar het ziekenhuis terug te dringen. Velen lijden onder het verminderd werken van hun hartspier en sterven er uiteindelijk vaak aan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Onderzoekers van de medische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) beginnen binnenkort met dit zogeheten COACH-onderzoek. ‘’Het wordt in zijn soort het grootste dat ooit in de wereld is verricht,’’ stelt hoogleraar cardiologie D. van Veldhuisen (RUG).
De proefpatiënten worden verdeeld in drie groepen. Onder leiding van onderzoekster Tiny Jaarsma zal de waarde van verschillende vormen van patientenbegeleiding worden vergeleken. Een groep krijgt een ‘gewone’ behandeling met medicijnen en traditionele controles achteraf, een tweede krijgt daarnaast extra adviezen, en een laatste vormt de groep die de intensiefste begeleiding ontvangt. Die groep wordt vaker onderzocht en er wordt meer contact thuis mee opgenomen dan gebruikelijk. Daardoor zouden problemen eerder gesignaleerd kunnen worden, waardoor opname minder vaak hoeft, verwachten de initiatiefnemers. De onderzoeksmethoden zijn inmiddels voorgelegd aan een team van internationale experts, dat er veel heil in ziet. De Nederlandse Hartstichting financiert de studie met acht miljoen gulden en begint volgend jaar tevens met een landelijke campagne om meer aandacht te krijgen voor hartfalen in het algemeen. ‘’Het is een kwaal waaraan vele Nederlanders overlijden. Het is daarom van belang dat daar aandacht voor is, ook voor de preventie,’’ aldus een woordvoerder.