nieuws

11 apr 2002, 00:12

RuG en AZG richten Universitair Medisch Centrum Groningen op

De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) gaan een Universitair Medisch Centrum (UMC) oprichten. Dinsdag 9 april hebben de voorzitter van het College van Bestuur van de RuG en de voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis een intentieverklaring getekend waarin dit voornemen nader wordt toegelicht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In Nederland zijn de universiteiten verantwoordelijk voor het onderzoek- en onderwijsbeleid en de ziekenhuizen verantwoordelijk voor de patiëntenzorg en de opleiding tot medisch specialist. Deze taken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Medisch onderwijs en onderzoek worden veelal verricht door mensen die ook patiëntenzorgtaken uitvoeren. In de dagelijkse praktijk werken AZG en de medische faculteit van de RuG al veel samen, maar met de stap richting UMC ontstaat de mogelijkheid het beleid te integreren, waardoor er veel efficiënter gewerkt kan worden.
Het is de bedoeling dat de voorbereidende fase na de zomer zal zijn afgerond. In die periode worden de verschillende bestuursorganen opgericht en de reglementen van de instelling aangepast. Een projectgroep gaat in diezelfde tijd een projectbeschrijving opstellen en een inventarisatie maken van onderwerpen die ter sprake moeten komen.