nieuws

08 okt 2008, 10:10

RUG doet regionale bedrijven tekort, vindt PvdA-fractie

Vanuit de Groningse gemeenteraad en het bedrijfsleven is er kritiek op de Rijksuniversiteit Groningen. Deze zou te weinig doen aan kennisuitwisseling met het bedrijfsleven. Die kritiek kregen gemeenteraadsleden te horen tijdens een werkbezoek bij Gasunie en Energy Valley die vinden dat de Groningse economie profijt zou moeten trekken van de aanwezigheid van de RUG. PvdA gemeenteraadslid Bert Oost doet in zijn weblog in de DSG verslag van een bijeenkomst waar pittige kritiek te horen viel op de RUG. Oost schrijft:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Interessante verhalen van Gasunie en Energy Valley in het gebouw van de Gasunie op donderdag 2 oktober. De raadscommissie Werk en Inkomen was op werkbezoek. De titel 'Groningen, gashoofdstad van Nederland en Europa' spreekt natuurlijk wel aan. Maar daar moet je wel wat voor doen. Dat was de boodschap die we mee kregen. Overheid geef zelf het goede voorbeeld! Met de komst van 10 nieuwe bussen op gas doen we natuurlijk wel iets. Maar het zou verder moeten gaan. Ik herinner me dat collega Jan Spakman de raad wees op een actie van een niet nader te noemen Zweeds automerk die bij de komst van een nieuw kabinet alle ministers een milieuvriendelijke auto aanbood. Daar is het niet van gekomen en in de tussentijd is zelfs onze burgemeester van een auto op gas overgestapt naar een versie op diesel.””

“In de presentaties wezen de vertegenwoordigers van Gasunie en Energy Valley ons op het grote belang van de aanwezigheid van een energiecluster voor onze stad. Het is een kennisintensieve sector waar overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen grote gemeenschappelijke belangen hebben. Dan is het zeer teleurstellend te moeten horen dat onze universiteit niet de meest toegankelijke partner is. Het is kennelijk moeilijk om afspraken te maken over kennisuitwisseling en over uitwisseling van docenten, studenten en werknemers.

Dit is niet de eerste keer dat we dit horen! In een eerder werkbezoek, aan een bedrijventerrein, kregen we hierover ook al opmerkingen mee. En het door gemeente en bedrijven met veel energie en enthousiasme opgezette ondernemerstrefpunt aan de Duinkerkenstraat moet ook de daadwerkelijke ondersteuning vanuit de universiteit ontberen. Slecht, heel slecht vinden we dat in een stad waar juist universiteit en (kennisintensieve) bedrijven het van elkaar moeten hebben. Ik zou dus tegen de universiteit willen zeggen: een beetje meer actie graag. Kom op RuG...”


Bert Oost


www.dsg.nl