nieuws

04 dec 2001, 00:12

RuG-criminologen willen privé-detectives aan banden leggen

Particuliere recherchebureaus moeten wettelijk aan strengere eisen gaan voldoen. Net zoals de bevoegdheden van de politie de afgelopen jaren sterk zijn afgebakend moet ook voor deze branche een duidelijker wettelijk kader worden geschapen. Hiertoe zou de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties ingrijpend moeten worden herzien. Dit stelt een groep criminologen van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) in hun gezamenlijke rapport ‘Dwangmiddelen en rechtsmiddelen’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bepaalde door de bureaus gebruikte observatiemethoden zouden moeten worden verboden, zoals het onderschappen van e-mail, het inwinnen van privacygevoelige informatie of het observeren met camera’s. Verder moet er volgens de onderzoekers een aangifteformulier komen voor particuliere rechercheurs die tijdens hun werk strafbare feiten constateren.* ,,Particuliere bureaus hebben hele andere prioriteiten dan politierechercheurs”, legt professor G. Knigge van de RuG uit. ,,Hun prioriteit is het terugbrengen van het gestolen goed en bijvoorbeeld het verwijderen van de dader uit het bedrijf. Strafvervolging wordt in dat soort gevallen eerder als handig pressiemiddel gezien dan als logische eerste of tweede stap. Het moet niet zo zijn dat de particuliere recherche gaat bepalen wie er in dit land wel of niet wordt vervolgd.”
Ook pleiten de onderzoekers voor een onafhankelijke toezichtautoriteit voor de particuliere bureaus. Bovendien moet er een vijfjarig overstapverbod van politie naar de particuliere bureaus komen. Dit om de ongeoorloofde informatie-uitwisseling via het informele ‘oude jongensnetwerk’ tussen politie en particuliere rechercheurs tegen te gaan.
Nederland telt ongeveer driehonderd geregistreerde particuliere recherchebureaus, en het aantal groeit volgens Knigge nog steeds enorm. Ze voorzien in de lacune die is ontstaan doordat de politie niet kan voldoen aan de grote vraag naar professionele speurders. De bureaus onderzoeken vooral fraude en interne diefstallen.
Begin dit jaar verscherpte minister Korthals van Justitie al het toezicht op particuliere recherchebureaus. Uit onderzoek was gebleken dat de bedrijfstak onvoldoende werd gecontroleerd. De wet biedt wel ruimte voor het opleggen van boetes en het intrekken van de vergunning, maar in de praktijk wordt hier nauwelijks gebruik van gemaakt.