nieuws

23 okt 2000, 00:12

Roof Coördinatie Team Politie ongekend succesvol; straatroof volgende doelwit

Het Roof Coördinatie Team van de Regio Politie Groningen is de afgelopen jaren zeer succesvol geweest bij de bestrijding van gewapende overvallen. Dit team gaat zich nu richten op het verminderen van het aantal straatroven in Groningen

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Roof Coördinatie Team (RCT) was in de afgelopen drie jaren bijzonder succesvol bij de oplossing van een groot aantal overvallen. Het RCT startte in 1996 met het onderzoeken van roofovervallen. Gemiddeld werd de laatste jaren ruim 50 procent van de behandelde zaken opgelost. Dat percentage ligt ver boven het landelijke gemiddeld van ongeveer 30 procent.
Tot en met 1998 werd nog een stijging van het aantal overvallen gesignaleerd. Nadien nam het aantal te behandelen zaken sterk af. Door de wijze van aandacht in het project konden jaarlijks veel zaken worden opgelost en daders worden aangehouden. In 1997 vonden 81 overvallen en in 1998 vonden er 108 overvallen plaats. In 1999 liep het aantal overvallen terug naar 71 aangiftes en in het lopende jaar zijn er nog slechts 33 overvallen gepleegd.
De werkwijze en coördinatie van het RCT, aldus de Regiopolitie Groningen, heeft zijn succes bewezen. Op grond van die ervaringen gaat het RCT ook de sturing, analyse en coördinatie van de onderzoeken naar straatroven aanpakken