nieuws

09 jun 2012, 10:10

Roep om Fontein op Grote Markt in Groningen

Een fontein op de Grote Markt in Groningen, net als in Rome en Parijs. Dat is een van de suggesties die vaker terugkeren van GIC lezers op de vraag hoe Groningen gezelliger kan worden. Aanleiding voor de vraag is een openbare bijeenkomst van de Groningen City Club, dinsdagavond aanstaande in het Groninger Museum. Die is gewijd aan de

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

open vraag: kan Groningen nog gezelliger? En zo ja: hoe dan? Bij de GIC zijn al vele reacties binnen gekomen!

HEEFT U OOK EEN SUGGESTIE: REAGEER  EN KLIK OP:

http://www.gic.nl/nieuws/oproep-aan-onze-lezers-hoe-gezellig-is-groningen