nieuws

05 apr 2001, 00:12

Rode Kruis werkt aan grootscheepse imagocampagne

Het Rode Kruis start een grootscheepse campagne om zijn imago te verbeteren. De charitatieve organisatie wil met het charmeoffensief vooral proberen meer jongeren aan zich te binden. Het eerste project van de campagne is een docusoap over Rode Kruis-vrijwilligers, die vanaf 28 april op televisie te zien zal zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,De naamsbekendheid is het probleem niet, maar waar het Rode Kruis precies voor staat, weten maar heel weinig mensen'', stelt voorlichter R. Tombrock. ,,Ze komen vaak niet verder dan de internationale noodhulp.'' De instelling heeft echter ook op lokaal niveau tientallen liefdadigheidsprojecten lopen. Dit varieert van vakantiekampen voor geestelijk of lichamelijk gehandicapten tot kookcursussen of fietslessen voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's).
Met 34 duizend vrijwilligers heeft het Nederlandse Rode Kruis niets te klagen, al ligt de gemiddelde leeftijd van de medewerkers erg hoog. ,,We willen met een beter beeld een breder en vooral jonger publiek aanspreken'', aldus Tombrock. ,,Jongeren stellen andere eisen aan vrijwilligerswerk dan senioren. Ouderen committeren zich vrij trouw aan een bepaalde organisatie, terwijl voor jongeren elk nieuwe project zichzelf weer de moeite waard moet bewijzen.''
Het Rode Kruis werd in 1863 opgericht. Het was een initiatief van de Zwitserse zakenman Henri Dunant die stelde dat er een neutrale organisatie moest zijn die hulp kon bieden aan zieke en gewonde soldaten op het slagveld. De Nederlandse dependance van het Rode Kruis, die vier jaar later het licht zag, kent inmiddels 1,3 miljoen leden en donateurs.