nieuws

08 feb 2010, 09:09

Robert Prummel (Stadspartij): 'Geen regiotram en geen Groninger Forum'

Een van de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen is de Stadspartij. Fractievoorzitter Robert Prummel heeft de afgelopen maanden behoorlijk van zich doen spreken. Wie is deze Robert Prummel en waar staat zijn Stadspartij nu precies voor? De Groninger Internet Courant vroeg het de lijsttrekker van deze partij in het kader van een serie interviews met lijsttrekkers. De eerste lijsttrekker die we interviewden was Frankde Vries van de PvdA. De komende weken hopen we ook de andere lijsttrekkers aan u voor te stellen.Prummel laat in onderstaand interview weten helemaal niets te zien in een Groninger Forum. Wat hem betreft hoeft er ook geen regiotram te komen, maar wel een kleine stadstram, een ''Translohr''.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Frank de Vries liet in een interview in de GIC weten zich zorgen te maken om het politieke klimaat in Groningen. Hij vindt dat er sprake is van populisme, niet alleen van de kant van VVD en het CDA maar zeker ook van de Stadspartij. Wat vindt u van dat verwijt?

‘Een wethouder die merkt dat hij de steun van de Groningers verliest zal al snel naar het verwijt "populist"grijpen wanneer hij merkt dat anderen de taal van de kiezer wèl spreken. Veel Stadjers willen dat Groninger Forum niet, alleen een kleine elite ziet er een succes (en goedbetaalde baantjes voor zichzelf) in. Zij probeerden de stad op sleeptouw te nemen door onmogelijk hoge bezoekersaantallen in het vooruitzicht te stellen. Maar het geld voor dat Forum is nog niet rond en voor inrichting en exploitatie is ook geen geld beschikbaar. Rijk en provincie betalen daaraan niet mee en zo zal het Forum als een loden last op het cultuurbeleid van de Stad drukken. Op voorhand werd het Natuurmuseum al verkwanseld en daarmee raken we een prachtig museumgebouw kwijt waarin een kunsthal geopend had kunnen worden.
Groningen heeft nu een goed cultuuraanbod en een museum waar veel steden jaloers op zijn. Dat te willen behouden en geen avonturen ingaan, dat is verstandig beleid. Het is niet populistisch maar realistisch. Frank de Vries' beleid is zo visionair dat hij het contact met de werkelijkheid heeft verloren.’


Volgens de heer de Vries is er tegenwoordig niet zozeer sprake van een tegenstelling links-rechts in de Groninger gemeenteraad, alswel van progressief-conservatief. Progressief ben je dan als je bereid bent je nek uit te steken en te investeren. In het verleden heeft ons dat het Groninger Museum opgeleverd. Dat kan ons nu het Groninger Forum opleveren. Wat vindt u van die gedachte? En is de Stadspartij links, of rechts, of progressief of conservatief? Of van alles een beetje ?


‘’Toen we ons sterk maakten voor het Natuurmuseum was de Stadspartij vernieuwend…de andere partijen zagen de geboden kans niet. Ook wij denken na over na over de toekomst van de stad. Men zou de tegenstelling in de Groningse Raad eerder als realistisch versus onverantwoordelijk kunnen typeren.
Onverantwoordelijk was Frank de Vries toen hij de opeenhoping van studentenwoningen maar door liet gaan. Het is hem en zijn ambtenaren zelfs ontgaan dat we tienduizend studenten méér hebben dan werd gedacht. Er zijn nu buurten die overbelast worden en starterwoningen en woningen die geschikt zijn voor grotere gezinnen worden in kamers opgedeeld. Een klein aantal aannemers en speculanten verdient daar veel geld aan maar de stad lijdt eronder. Waar zijn straks de starterwoningen op onze woningmarkt wanneer de studenten van vandaag zijn afgestudeerd? We willen de "brain drain"graag afremmen maar dan moet er ook een evenwichtig woningaanbod voor alle Groningers, jong en oud, zijn.’’


Stel nu dat er meer commercie zou komen in het Groninger Forum. Bijvoorbeeld een trekpleister als De Bijenkorf. Zou het Forum, in dat geval voor u aantrekkelijker worden?

‘’Dan kies ik eerder voor een Bijenkorf aan de Noordzijde van de Grote Markt. Op de plaats waar nu het Groninger Forum is gepland kan een aardig stadsplein worden aangelegd, met winkels, terrasjes en restaurants’

Het lijkt er op alsof er dit jaar sprake is van een fellere verkiezingsstrijd dan andere jaren. Heeft u daar een verklaring voor?

‘Voor het eerst sinds decennia lijkt de PvdA haar greep op de macht te verliezen. Veel mensen zijn boos op de kongsi van PvdA ‘ers en woningbouwcorporaties als Lefier. Er heeft te lang teveel macht bij de PvdA gelegen.
Dan speelt mee dat de kiezers meer dan ooit bereid zijn om van partij te veranderen. Daarom moeten ook partijen die vroeger zeker waren van hun stemmen meer hun best gaan doen in de campagne. De concurrentie van de Stadspartij baart SP en PvdA zorgen. Zij zijn in Den Haag minder populair dan anders en ze hebben met het Groninger Forum en de Regiotram door de stad op het verkeerde paard gewed. De VVD heeft de bakens op tijd verzet, het CDA neemt nu een aarzelende positie in over dat Forum maar voor SP, Groen Links en PvdA is het nu te laat om de koers nog te wijzigen. De kiezers zullen hen laten weten wat ze van Forum en regiotram vinden.’’’


Als de Stadspartij mee zou doen aan een volgend college van B en W in Groningen, wat zijn dan uw belangrijkste wensen ?


‘Ik ga ervan uit dat partijen die zwaar verliezen in principe niet meer gaan regeren. Dat zou immers een verkeerde uitleg van de wil van de kiezers zijn. De oppositiepartijen staan dan voor een zware opgave. Een College vormen en een forse bezuiniging uitvoeren want Groningen krijgt in 2011 minder geld uit het Gemeentefonds. De Stadspartij is bereid om met alle democratische partijen te praten. Maar over Forum, Tram, en studentenhuisvesting moeten we het wel eens kunnen worden!
Er is nu nog onvoldoende zekerheid over de financiering van het gebouw voor het Forum maar de organisatie kan de activiteiten ook op een andere locatie, bijvoorbeeld aan het Hereplein, uitvoeren. Daar zijn ook filmzalen en daar kan ook gediscussieerd worden. Een meerderheid van de Raad stelt dat het Forum niet meer dan het begrote bedrag mag gaan kosten, dat zal ook in de collegeonderhandelingen een grote rol spelen.
Een regiotram moet niet in de stad gaan rijden. De files op de wegen naar Leek, Zuidlaren en Eelde moeten worden aangepakt. Voor de Stadspartij is het erg belangrijk dat er een treinverbinding naar Zernike komt. En in onze binnenstad? We vinden de Translohr, een kleine tram die minder gevaarlijk is voor fietsers, een sympathieke en betaalbare oplossing voor in de binnenstad.
Er moet een grote inhaalslag worden gemaakt in de studentenhuisvesting. Frank de Vries heeft dat hopeloos laten versloffen. De plannen die de afgelopen maand zijn aangekondigd kunnen niet snel worden gerealiseerd, gelukkig is er ruimte voor tijdelijke woonvormen op het Suikerunieterrein. Op dit moment moeten de starter- en gezinswoningen worden beschermd dus er is een pakket maatregelen nodig waarin we stoppen met het verlenen van ontrekkingsvergunningen. De student van vandaag is morgen de starter op de woningmarkt, dan moeten er in de stad ook betaalbare huizen voor jonge gezinnen zijn.


Als D66 straks, in het kielzog van Alexander Pechtold, wint, wat voor gevolgen zal dat hebben voor de Groningse stadspolitiek?


‘Dan is de huidige coalitie uitgeregeerd. Dan zal er meer dan ooit aandacht zijn voor de positie van burgers die te maken krijgen met het ambtelijk apparaat. Inspraak bij bouwplannen zal dan verbeteren. PvdA, Groen Links en SP hebben de stad daarover veel beloofd maar ze hebben keer op keer gefaald. De Stadspartij en D66 hebben over verdere democratisering en betere inspraak dezelfde standpunten.’


Wat is uw belangrijkste drijfveer om politiek actief te zijn in Groningen?


‘Liefde voor de stad waarin ik geboren ben. Ik heb gezien hoe Groningen sinds mijn jeugd steeds welvarender is geworden, ik zag hoe de krotten opgeruimd werden achter het Damsterdiep en heb meegemaakt hoe de stad verrijkt werd met meerdere culturen. Groningen is een stad waarin het goed leven is. Nu is het de uitdaging om hier, tweehonderd kilometer van de Randstad, een stad te creëren waarin het goed wonen en werken is. Het volgende College wil iedereen laten delen in de welvaart, daarvoor moeten we banen op alle niveaus creëren.’


Wie is Robert Prummel nog meer dan een gedreven stadspoliticus?


‘Ik ben een geboren en getogen Stadjer. Ik ging hier naar school en ik studeerde hier ook. Mijn grootvader, een paardenhandelaar, die later caféhouder werd aan het Damsterdiep, nam mij als jochie aan de hand mee de stad in en hij wist prachtige verhalen te vertellen over huizen, gevelstenen en mensen. Zo ben ik van mijn stad gaan houden. Ik was als bewoner van de Oosterpoort actief in de buurtorganisatie en in actiegroepen tegen het opheffen van een woonerf, voor behoud van bomen en tegen hoogbouw in de 19e eeuwse wijk. Zo ben ik in de politiek terechtgekomen.


Wat vindt u het mooiste stukje Groningen?
Het Martinikerkhof met zijn oude bomen, gedomineerd door die reusachtige oude grijze toren. Daar kan ik bij ieder weer van genieten.


Wat zou er op het gebied van ruimtelijke ordening vooral met de stad gebeuren, de komende jaren?


De cultuuromslag bij RO/EZ zal, misschien wel voor het eerst, mogelijk gaan maken dat de vaak geuite wens van de Raad, transparantie en draagvlak voor projecten, wordt vervuld. Inspreken is meer dan het aanhoren van bezwaren, het gaat om het zoeken naar draagvlak voor een bouwproject. Ieder initiatief dient dan ook met een gesprek met de omwonenden te beginnen. Dat mag niet pas worden gehouden wanneer alles al in kannen en kruiken is.
We moeten de eerstvolgende jaren investeren in allerlei woontypen; ateliers voor kunstenaars, wonen op het water, alternatief wonen, intense laagbouw met groene daken, studentenwoningen en grondgebonden woningen voor die gezinnen die nu naar Zuidhorn uitwijken. Appartementen hebben we nu heus meer dan genoeg.
Op het gebied van verkeer staan we voor de uitdaging om fietsverkeer en openbaar vervoer nog verder te verbeteren. Voor de automobilist moeten er een ringweg zonder stoplichten en een ondertunnelde of verdiepte Zuidelijke Ringweg worden aangelegd. Mijn voorkeur gaat uit naar een tunnel maar wanneer er onvoldoende geld is dan is een mengvorm van tunnel en verdiept tracé bespreekbaar. Den Haag zou meer geld moeten bijdragen aan structurele maatregelen voor het Noorden, we zien al jaren te weinig terug van wat tot slot van rekening òns aardgas is!


Is de tram een goed idee?


Ik heb negentien goede redenen om tegen te zijn. Misschien kennen de lezers van de internetcourant nog een twintigste reden, maar dit zijn mijn bezwaren; de tram is peperduur, het kost honderden miljoenen en of er ooit een derde of vierde lijn komt is ongewis.
Er zitten enorme consequenties aan vast, de rails zijn gevaarlijk voor fietsers, en de halve binnenstad moet worden opengebroken want de zware Regiotram kan niet boven de bestaande riolen rijden. De Oosterstraat wordt in de toekomst onbereikbaar voor fietsers en ontoegankelijk voor leveranciers. Dan zijn de bochten van zo’n grote tram ook nog eens te groot voor onze compact gebouwde stad. We zullen huizen moeten slopen.
De exploitatie is afhankelijk van het voortbestaan van de OV Jaarkaart, verdwijnt die dan moet Groningen helemaal alleen opdraaien voor de dagelijkse kosten van die trams. De exploitatie is ook nog eens gebaseerd op "latente vraag", een ander woord voor natte vingerwerk.
Ons verkeersbeleid heeft niets aan dit peperdure prestigeproject. Een dure snelle tram zal voor ouderen geen verbetering zijn want deze steeds groter wordende groep mensen is afhankelijk van bussen die grote lussen door de wijken rijden. Zij hebben weinig of niets aan die snelle tram Zernike-Hoofdstation. De voor milieu en economie schadelijke files rond Groningen worden er niet mee opgelost.
De grote regiotram past niet ons stadsverkeer. Het kruispunt Hereweg-Stationsweg-Zuiderpark wordt overbelast. Het is er al vreselijk druk en een regiotram is te groot voor een Grote Markt die nu net wordt verkleind. De Zonnelaan wordt volledig in tweeën gedeeld en overal verdwijnen tuinen en parkeerplaatsen.
Dan is er de verkeerde voorstelling van zaken die het College geeft. De belofte dat de regiotrams tussen de treinen gebruik kunnen maken van het bestaande spoor is een leugen. Dat kan niet wanneer er meerdere concessiehouders zijn. De treinrails zijn ook ongeschikt voor de lichtere regiotrams.
Wanneer er ergens een tram stilstaat, staat de tram daarachter ook stil, en die daarachter, en die daarachter... Dat kan in onze drukke binnenstad gemakkelijk gaan gebeuren.
Niemand heeft om die tram gevraagd. Het Academisch Ziekenhuis heeft liever een andere oplossing zoals een gondelbaan. De Universiteit heeft graag een spooraansluiting op Zernike zèlf met een treinrails achter het Selwerderhof.
Achter het tramplan schuilt óf een denkfout òf een misleiding, u mag zelf kiezen. Een snelle tram naar Zernike maakt weinig stops en een tram die de binnenstad ontsluit stopt net zo vaak als onze huidige bussen. Het is het een of het ander. Onze compacte binnenstad van een bij één kilometer heeft geen grote tram nodig. Andere vervoermiddelen liggen voor de Stadspartij meer voor de hand zoals de Translohr, de dubbelgelede bus en de moderne trolleybus.