nieuws

22 sep 2009, 11:11

Robert Prummel: “Frank de Vries geeft zichzelf een brevet van onvermogen”

Robert Prummel, gemeenteraadslid voor de Stadspartij, haalt op zijn weblog fel uit naar wethouder en loco-burgemeester Frank de Vries. Deze gaf maandag in het Dagblad van het Noorden aan opnieuw verkiesbaar te zijn als fractievoorzitter voor de stad-Groninger PvdA. In het artikel zegt hij dat hij meer vrijheid en inspraak voor de burgers nastreeft waar het gaat om de inrichting en leefbaarheid van hun woonomgeving. Volgens Prummel beloofde De Vries dit vier jaar geleden bij zijn aantreden ook al, maar is daar tot op heden weinig van terecht gekomen. Bovendien begaat De Vries volgens Prummel een politieke doodzonde, door in het artikel zijn eigen ambtenaren af te vallen. De PvdA-politicus stelt in het artikel namelijk dat burgers met hun ideeën en voorstellen te vaak strandden op een muur van bureaucratie binnen het gemeentelijke overheidsapparaat. Lees hier de volledige tekst die Robert Prummel op zijn weblog op de Digitale stad Groningen plaatste.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

"Ik vertrouw Frank de Vries, ik zou niet snel een motie van wantrouwen regen hem indienen al steun ik een deel van zijn beleid niet. Hij is een kundig jurist en een aimabele man. Een motie van wantrouwen indienen zou in Groningen overigens tot een voorspelhaar resultaat leiden; de oppositie steunt de motie en de coalitiepartijen steunen de motie niet. De Christenunie is een geval apart. De stemuitslag zou iedereen vertellen wat we allang weten, de raad is verdeeld in coalitie en oppositie. Dat is een goede zaak want zo werkt onze democratie het best.

Een motie tegen een persoon, zoals de Stadspartij die ooit tegen Wethouder Smink indiende is een verkapte motie van afkeuring. Dat er tussen oppositie en wethouder geen diepgaande vertrouwensrelatie bestond was altijd al duidelijk. Pas toen Willem Smink voor de zoveelste keer tekortschoot in het spontaan leveren van informatie aan de Gemeenteraad kreeg hij die, jammer genoeg verworpen, motie aan zijn broek.

De streken van Smink zijn de onkreukbare rechtsgeleerde Frank de Vries vreemd. Hij vertelde vier jaar geleden dat hij het ànders, beter, transparanter zou gaan doen. Dat is hem maar ten dele gelukt. Ook nu nog zijn er tal van Stadjers te vinden die zich in contacten met de Gemeente buitengesloten, misleid of genegeerd voelen. Het is Frank de Vries lang niet altijd gelukt om de inspraak bij bouwprojecten te verbeteren.

In het Dagblad van maandag liet Frank weten dat hij opnieuw lijsttrekker wil worden. Hij zal inspraak en burgerparticipatie voorop stellen. Mooie woorden Frank, maar waarom is daarvan bij de Plutolaan, de Meester, en bij andere gevallen zo weinig terechtgekomen?

Nu beloofde hij de Stadjers na vier jaar fractievoorzitterschap en vier jaar aan het hoofd van ROEZ alsnog werk te gaan maken van inspraak en burgerparticipatie. Waarom nu pas? of ik moet ik vragen "nu alweer?" De PvdA wethouder distantieerde zich in de krant zelfs van zijn eigen ambtenaren, een politieke doodzonde die doet vermoeden dat ook deze kat in het nauw rare sprongen maakt nu de verkiezing, en het oordeel van de burgers, nadert.

Acht jaar lang zat Frank er bovenop of keek hij toe. Nu schuift hij de verantwoordelijkheid af en belooft hij de stad alweer beterschap.

Frank de Vries heeft zichzelf een brevet van onvermogen gegeven."

www.dsg.nl