nieuws

12 mrt 2013, 20:08

Onbegrip en verbazing over besluit van Bats om af te treden

Rob Bats, die dinsdagavond heeft laten weten te vertrekken als burgemeester van Haren, trok vorige week al zijn conclusie. Maar hij wilde eerst verantwoording afleggen aan de gemeenteraad van Haren. Rob Bats liet de gemeenteraad weten per 1 april op te stappen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bats zou dinsdagavond verantwoording afleggen aan de gemeenteraad, maar maakte al vrij snel bekend dat hij opstapte. Dit tot verdriet van veel partijen, die het vertrek als jammer en onnodig betitelden. Ook baalden veel partijen dat het debat over de besluitvorming ten tijde van de rellen nu overschaduwd werd door het vertrek van Bats.

Geen enkele partij had een motie ingediend tegen de burgemeester, die de raadsvergadering dus had kunnen overleven. Toch voelde Bats dat er geen volledig draagvlak was, ook niet vanuit de samenleving. ,,Ik wil niet kwetsbaar zijn’’, aldus Bats.

Die had nog wel kritiek op het rapport van de commissie onder leiding van Job Cohen. Bats had zich dan ook voorbereid op een debat over de besluitvorming. ,,Ik vond het rapport op vitale onderdelen erg complex. Ik heb er ook nog veel vragen over. Over de vraagtekens rondom het opschalen, maar ook over de inzet van de politie. Ik wil nu ook helder hebben waar de ME was. Ik moet verantwoordelijkheid nemen voor iets waar ik geen beheer kan uitoefenen.’’

Lokale politici baalden van het vertrek van Bats. ,,Heel jammer, dit had niet moeten gebeuren. Dit is veroorzaakt door een stel idioten die rotzooi heeft lopen schoppen en het leidt ertoe dat wij een goede burgemeester kwijt zijn. Niet door tegenstellingen in de raad, maar door wat veroorzaakt is door buitenstaanders", zei de geschokte VVD-fractievoorzitter en partijgenoot Pieter Terpstra na de verklaring van Bats. Het college van VVD, PvdA en een combinatie van GroenLinks en ChristenUnie blijft zitten. Ook zal Bats wachten met zijn vertrek tot er een vervanger is gevonden.

Een woordvoerder van de politie liet weten dat Oscar Dros, de politiechef in Noord-Nederland, niet opstapt. Bats gaat zich nu toeleggen op het spreken op congressen en zal beschikbaar zijn om Haren en andere gemeenten te helpen met het oplossen van vergelijkbare problemen die in Haren speelden.

Burgemeester Rehwinkel en Oscar Dros hullen zich in stilzwijgen. Rehwinkel wil ook niet ingaan op de conclusies van het rapport van Cohen en zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio.