nieuws

29 jun 2002, 00:12

Rijkswaterstaat: ‘Mega-klus zuidelijke ringweg zoveel mogelijk in overleg’

Groningen staat aan de vooravond van zeer ingrijpende werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Deze onderhoudswerkzaamheden zullen de bereikbaarheid van Groningen zeer sterk beïnvloeden. Vooral in de periode van vrijdagavond 5 juli tot maandag 12 augustus 2002. Volgens Bert Kramer, projectleider Renovatie Ring Zuid bij Rijkswaterstaat, is deze instantie al een jaar bezig met de voorbereiding en heeft men in die tijd geprobeerd zoveel mogelijk te luisteren naar belanghebbenden en omwonenden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘We hebben de afgelopen periode zoveel mogelijk geprobeerd te luisteren; we willen zoveel mogelijk mensen terwille zijn. Maar het kan nu eenmaal niet zo zijn dat je altijd iedereen overlast kunt besparen. Af en toe moesten we pijnlijke keuze maken ’, aldus Kramer maandagavond tijdens een bijenkomst van de Groningen City Club. Tijdens de grote onderhoudsbeurt aan de Zuidelijke Ringweg in Groningen zal het traject Vrijheidsplein- Julianapaplein- Europaplein vanaf vrijdag 5 juli vanuit de richting Drachten richting Hoogezand dag en nacht gestremd zijn. Het verkeer wordt dan omgeleid. Maar voor het verkeer vanuit de tegengestelde richting is de zuidelijke ringweg dan wel open.
In een toelichting op de werkzaamheden en de overlast die deze veroorzaken voor buurtbewoners, automobilisten of binnenstadsondernemers, vertelde Kramer dat het aanvankelijk de bedoeling was om de werkzaamheden in de drie weken van de bouwvak-vakantie uit te voeren. Maar die periode bleek te kort. Bovendien bleek Rijkswaterstaat rekening te moeten houden met het probleem van geluidsoverlast door pneumatische boren en andere activiteiten. Bovendien moest er over de werkzaamheden overleg gevoerd worden met instanties als gemeente en provincie Groningen en Kamer van Koophandel. Maar uiteindelijk is er een plan gemaakt, ook in nauwe samenwerking met hoofdaannemer Koop Tjuchem. Deze Groningse aannemer is uiteindelijk uit vijf gegadigden gekozen omdat deze het beste plan had gemaakt voor de verkeersafwikkeling. ‘We hebben niet uitsluitend geselecteerd op de prijs, maar vooral ook op het verkeersafwikkelingsplan tijdens de werkzaamheden’, aldus Kramer.