nieuws

18 jun 2001, 00:12

Rijksuniversiteit onderzoekt lokale woonlasten in Nederland

De Rijksuniversiteit heeft een opmerkelijk onderzoek gedaan naar de woonlasten in de Nederlandse gemeenten. Er blijken grote verschillen te zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeentelijke woonlasten zijn het laagst in het Zeelandse Oostburg. Daar betalen inwoners gemiddeld 751 gulden aan onroerend zaak belasting (ozb), riool- en reinigingsheffing. De duurste gemeente van Nederland op het gebied van woonlasten is het Gelderse Rozendaal, waar de burgers gemiddeld 2177 gulden aan woonlasten kwijt zijn. Het gemiddelde aan gemeentelijke woonlasten in Nederland ligt op 1241 gulden.
Dat blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo). Dat is een instelling van de Rijksuniversiteit Groningen dat jaarlijks onderzoek doet naar de lasten van gemeenten, provincies en waterschappen. De resultaten van het onderzoek naar de lokale lasten staan in de Atlas van de lokale lasten 2001.
De onderzoekers stellen vast dat de enorme stijging van de waarde van woningen en bedrijfspanden landelijk niet heeft geleid tot een hogere ozb-opbrengst. Dat komt omdat de gemeenten de belastingtarieven fors hebben verlaagd. Maar in afzonderlijke gemeenten stijgt of daalt de ozb wel flink door de onlangs uitgevoerde hertaxaties. * De gemeentelijke woonlasten (ozb, riool- en reinigingsheffing) stijgen dit jaar gemiddeld met acht procent in Nederland. Maar de veranderingen verschillen tussen de gemeenten zeer. Zo is er in Harmelen (Utrecht) sprake van een verlaging van de woonlasten met 24 procent. In Breukelen (Utrecht) en Rozendaal (Gld) is sprake van een verhoging van de woonlasten met 40 procent. Met de waterschapslasten meegerekend zijn de woonlasten het laagst op Ameland: 1165 gulden. De duurste plek om te wonen is Rozendaal. Behalve de 2177 gulden aan de gemeente betaalt men er ook 477 gulden aan het waterschap.
Op het internetadres www.coelo.nl zijn vanaf 14 juni de belastingtarieven van alle gemeenten in Nederland te vinden.