nieuws

02 mrt 2002, 00:12

Rijksuniversiteit: minder colleges door gebrek aan zitplaatsen

De Rijksuniversiteit Groningen moet het aantal colleges verminderen door een gebrek aan zitplaatsen in de collegebanken. Dat meldt vandaag de Universiteitskrant(UK).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat er minder colleges moet komen is een advies van het Bureau Studentzaken bij Letteren. Volgens het bericht in de UK dringt dit bureau aan op een reductie van het aantal college-uren met dertig procent. Dit vanwege het dreigende tekort aan collegezalen. Ook moeten er dringend zalen bijkomen, die geschikt zijn voor groepen van ongeveer 25 studenten.
De aanbevelingen komen voort uit een onderzoek naar de zalenbezetting bij letteren, dat het Bureau Studentzaken van de faculteit uitvoerde. Dankzij een computerprogramma is er aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het inroosteren van de bestaande collegezalen, wat blijkt uit de zeer hoge bezettingspercentages van rond de negentig procent. Maar nog steeds lopen de roosteraars tegen problemen aan. Zo moet letteren nog voortdurend gebruik maken van zalen in het Tehuis aan de Lutkenieuwstraat. Maar die zijn vanaf september 2003 niet meer te huur, aldus althans de UK.