nieuws

09 apr 2001, 00:12

Rijksuniversiteit maakt wereldstandaard voor verantwoord ondernemen

De Rijksuniversiteit Groningen werkt aan een nieuwe, algemeen geldende maatstaf voor ‘maatschappelijk verantwoord’ ondernemen. Het gaat om een objectieve en universele maat die zelfs kan fungeren als wereldstandaard voor een nieuwe manier van ondernemen waarbij ook rekening wordt gehouden met sociale wensen en het milieu. Aan het ontwikkelen er van wordt gewerkt door een team van vijftien mensen van vijf afdelingen van de universiteit: bedrijfskunde, economie, milieukunde, psychologie en sociologie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens prof. dr. Charles Vlek, leider van het onderzoek, wordt er in Nederland tegenwoordig veel gesproken over het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar weet niemand wat het precies betekent. Ook op kabinetsniveau is er veel aandacht voor. Zo bracht staatssecretaris Ybema een notitie uit over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook bij de top van het bedrijfsleven is er veel aandacht voor. Volgens de president van de Koninklijk Ahold Cees van der Hoeven is ‘maatschappelijk ondernemen voorwaarde voor continuïteit van een onderneming’. Omdat Van der Hoeven dat ook wil bevorderen voor zijn eigen bedrijf wil hij graag een zo objectief mogelijk omschrijving van het begrip, en is hij een van de financiers van het Groningse onderzoek.
‘Wij willen een meetsysteem waarmee we een diagnose kunnen maken van een bedrijf. We kunnen dan aangeven of die bedrijven niet alleen op economisch vlak maar bijvoorbeeld ook op het gebied van mensenrechten, vrouwenparticipatie of milieu voldoende presteren’, aldus prof. Vlek. Het resultaat van de diagnose kan worden toegevoegd aan jaarverslagen. De maat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen moet over vier jaar klaar zijn.