nieuws

26 sep 2001, 00:12

Rijksuniversiteit Groningen vernieuwt doctoraalbul

De Rijksuniversiteit Groningen gaat de doctoraalbul vernieuwen. Dat gebeurt uit veiligheidsoverwegingen – de oude bul is al te gemakkelijk te copiëren - en vanwege de toenemende internationalisering.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Donderdag 27 september worden aan de Rijksuniversiteit de eerste doctoraalbullen-nieuwe-stijl uitgereikt. Dat afdeling farmacie van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen heeft daarbij de primeur. Zes studenten ontvangen ’s morgens om half elf in de Aula de vernieuwde doctoraalbul.
Volgens de RUG voldeed de oude, in Latijn gestelde bul, niet meer aan de eisen op het gebied van veiligheid en aan de toenemende internationalisering. De nieuwe bul wordt voortaan in drievoud opgemaakt. Er komt een Nederlands- en Engelstalig document, en een aanhangsel met vakspecifieke informatie over examenonderdelen.