nieuws

26 mei 2002, 00:12

Rijksuniversiteit Groningen op zoek naar slimme studentes

Bij de Rijksuniversiteit Groningen is men hard op zoek naar slimme studentes, zo meldt de Universiteitskrant. Docenten bij de faculteit Bedrijfskunde gaan er onder meer op letten of er studentes zijn die hele slimme vragen stellen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bedrijfskundedocenten gaan vanaf komend studiejaar gericht talentvolle vrouwelijke studenten opsporen. De faculteit wil deze studentes laten kennismaken met onderzoek.
Talentvolle studenten kunnen bijvoorbeeld een assistentschap krijgen en na hun afstuderen doorstromen naar een aio-plaats. Docenten signaleren ook nu al talent onder de vrouwelijke studenten, maar dat gebeurt nog niet systematisch. "We willen de toestroom van vrouwen in de wetenschap vergroten en beginnen bij de basis", zegt portefeuillehouder middelen N. Schouten in de Universiteitkrant. "Studentes krijgen een kans om te ontdekken dat onderzoek doen leuk is en toekomstperspectief biedt. We vragen docenten om goed op te letten wie slimme vragen stelt tijdens colleges en wie goed presteert."
De plannen worden drie jaar lang bekostigd uit het strategisch personeelsfonds. Dat geld is toereikend voor ongeveer dertig studentes. Als het beleid succesvol is, zet de faculteit het daarna voort met eigen middelen.